Jagiellonian University Repository

Wizja przeszłości w grze komputerowej Victoria II. Kreacja i odbiór.

pcg.skipToMenu

Wizja przeszłości w grze komputerowej Victoria II. Kreacja i odbiór.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurkowska-Budzan, Marta [SAP11017636] pl
dc.contributor.author Chocyk, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:51:05Z
dc.date.available 2020-07-26T14:51:05Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205224
dc.language pol pl
dc.title Wizja przeszłości w grze komputerowej Victoria II. Kreacja i odbiór. pl
dc.title.alternative The vision of the past in a computer game Victoria II. Creation and reception. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest analizie wizji przeszłości, która jest kreowana w grze komputerowej Victoria II. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter opisy i są poświęcone sferze wizualnej oraz mechanice. W trzecim zbadałem relacje, które użytkownicy stworzyli po kontakcie z grą. pl
dc.abstract.en I devoted these work to an analysis vision of the past, which is created in a computer game Victoria II. The paper consists of three chapters. The first two are descriptive. There are devoted to Victoria's: visual sphere and mechanics. In the third I looked at reports, which users created after contact with the game. pl
dc.subject.pl XIX wiek, gry komputerowe, Victoria II, Europa Universali pl
dc.subject.en XIX century, computer games, Victoria II, Europa Universalis pl
dc.contributor.reviewer Kurkowska-Budzan, Marta [SAP11017636] pl
dc.contributor.reviewer Zamorski, Krzysztof [SAP11008883] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97861-125803 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy antropologia historyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)