Jagiellonian University Repository

Ewolucja bohatera bajronicznego: od Oniegina do Pieczorina

pcg.skipToMenu

Ewolucja bohatera bajronicznego: od Oniegina do Pieczorina

Show full item record

dc.contributor.advisor Kliabanau, Dzmitry [SAP11019101] pl
dc.contributor.author Gąsior, Urszula pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:50:57Z
dc.date.available 2020-07-26T14:50:57Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205222
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja bohatera bajronicznego: od Oniegina do Pieczorina pl
dc.title.alternative Evolution of the Byronic hero from Onegin to Pieczorin pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy licencjackiej było przedstawienie dwóch postaci literackich, bohaterów bajronicznych: Eugeniusza Oniegina i Grigorija Pieczorina i ukazanie ich ewolucyjnych zmian.Puszkin jako pierwszy zwrócił uwagę na osamotnienie bohatera, na nieprzystosowanie jego do pracy ostatecznie doprowadzające do niepowodzeń, a także przegranego życia. Za Onieginem pojawiła się cała plejada bohaterów nazywanych, jak Pieczorin, zbędnymi ludźmi. Puszkin wykreował konkretne wzorce osobowości opierając się na twórczości Byrona. Lermontow, z kolei, tworzy własną postać uposażoną w nowe cechy, ale na bazie wzorców bohaterów Bajrona i Puszkina. Eugeniusz Oniegin- zrezygnowany marzyciel, a Grigorij Pieczorin to przedstawiciel zmarnowanych szans, człowiek zbędny. pl
dc.abstract.en The aim of work of licentiate was presentation of two literary figures, Byronic heroes : Eugene Oniegin and Grigory Alexandrovich Pechorin and show of evolutional changes.Pushkin as first paid attention to loneliness of hero, on maladjustment him to work that finally takes to the failures, and also the lost life. The whole pleiad of the called heroes appeared after Oniegin, how Pieczorin, by superfluous people . Pushkin created the certain standards of individuality is base on work of Byron. Lermontow, in turn, creates own character, but on a base standards of heroes of Byron and Pushkin. Eugene pl
dc.subject.pl Fascynacje Byronem i europejską literaturą romantyczną. Eugeniusz Oniegin rosyjski wariant bohatera bajronicznego.Grigorij Pieczorin- typ zbędnego człowieka. pl
dc.subject.en Fascination for Byron and European romantic literature. Eugene Oniegin variant of the Byron hero. Pieczorin- type of the unnecessary man. pl
dc.contributor.reviewer Chrząszcz, Matylda [SAP11020140] pl
dc.contributor.reviewer Kliabanau, Dzmitry [SAP11019101] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97858-159471 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy język i kultura Rosji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)