Jagiellonian University Repository

Synteza sztuk w Baletach Rosyjskich Diagilewa na podstawie przedstawień Pietruszka i Święto wiosny

pcg.skipToMenu

Synteza sztuk w Baletach Rosyjskich Diagilewa na podstawie przedstawień Pietruszka i Święto wiosny

Show full item record

dc.contributor.advisor Wawrzyńczak, Aleksander [SAP11018082] pl
dc.contributor.author Łupka, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:48:06Z
dc.date.available 2020-07-26T14:48:06Z
dc.date.submitted 2015-09-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205177
dc.language pol pl
dc.title Synteza sztuk w Baletach Rosyjskich Diagilewa na podstawie przedstawień Pietruszka i Święto wiosny pl
dc.title.alternative The synthesis of the arts in Diaghilev's Ballets Russes based on performances „Petrushka” and „The Rite of Spring” pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematyką niniejszej pracy jest synteza sztuk w Baletach Rosyjskich Siergieja Diagilewa na podstawie przedstawień „Pietruszka” i „Święto wiosny”. W pierwszym rozdziale zostanie omówione stworzenie pojęcia syntezy sztuk przez Richarda Wagnera oraz późniejsze przemiany zachodzące w Rosji. Schematyczne balety Mariusa Petipy znajdowały się w repertuarze rosyjskich teatrów przez 50 lat. Dopiero na początku XX wieku artyści zaczęli przeciwstawiać się tradycji i szukać nowych nurtów. Siergiej Diagilew w 1909 roku utworzył Balety Rosyjskie, w których uczestniczyli artyści tacy jak Michaił Fokin, Wacław Niżyński i Igor Strawiński. Przez 20 lat działalności zespół dążył do uzyskania idealnego połączenia muzyki, scenografii i choreografii – syntezy sztuk, omówionej w drugim rozdziale na podstawie przedstawień „Pietruszka” i „Święto wiosny”. pl
dc.abstract.en The subject matter of this work is the synthesis of the arts in Diaghilev's Ballets Russes based on performances „Petrushka” and „The Rite of Spring”. The first chapter focus on a concept „synthesis of the art” created by Richard Wagner and subsequent transformations taking place in Russia. Schematic ballets of Marius Petipa was in the repertoire of Ballets Russes for 50 years. Only in the early twentieth century artists began to oppose the tradition and they looked for new trends. Sergei Diaghilev in 1909 created the Ballets Russes, which involved artists such as Michel Fokine, Vaslav Nijinsky and Igor Stravinsky. During 20 years of activity, the troupe sought to get the perfect combination of music, scenography and choreography – the synthesis of the arts, which is described in the second chapter based on performances „Petrushka” and „The Rite of Spring”. pl
dc.subject.pl synteza sztuk, Balety Rosyjskie, Siergiej Diagilew, Pietruszka, Święto wiosny pl
dc.subject.en synthesis of the arts, Ballets Russes, Sergei Diaghilev, Petrushka, The Rite of Spring pl
dc.contributor.reviewer Wawrzyńczak, Aleksander [SAP11018082] pl
dc.contributor.reviewer Chrząszcz, Matylda [SAP11020140] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97813-132529 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy kultura Rosji i narodów sąsiednich pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)