Jagiellonian University Repository

Brązy typu KxWO3: synteza, charakterystyka i termiczna stabilność

pcg.skipToMenu

Brązy typu KxWO3: synteza, charakterystyka i termiczna stabilność

Show full item record

dc.contributor.advisor Kotarba, Andrzej [SAP11013502] pl
dc.contributor.author Wojas, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:46:51Z
dc.date.available 2020-07-26T14:46:51Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205157
dc.language pol pl
dc.title Brązy typu KxWO3: synteza, charakterystyka i termiczna stabilność pl
dc.title.alternative Bronzes KXWO3: synthesis, characterisation and thermal stability pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczyła syntezy, charakterystyki i termicznej stabilności brązów wolframowo-potasowych (typu KxWO3). Badania były prowadzone w kontekście potencjalnego zastosowania brązu KxWO3 jako tworzonego in situ składnika katalizatora, służącego do krakingu smoły w gazyfikacji biomasy. Analizowano skład pierwiastkowy, fazowy i morfologię zsyntezowanych substancji, a następnie zbadano stabilność termiczną potasu w strukturze brązu, obejmującej następujące procesy: segregację powierzchniową i desorpcję. pl
dc.abstract.en This work presents studies on the synthesis, characterization and thermal stability of potassium tungsten bronzes (type KxWO3). The research was conducted in the context of the potential use of bronze KxWO3 formed in situ as a component of tar cracking catalyst in biomass gasification. The elemental composition, phase composition, and morphology of synthesized substances were analyzed. Also thermal stability of potassium in the structure of bronze, including the following processes: surface segregation and desorption was investigated. pl
dc.subject.pl brązy wolframowe, gazyfikacja biomasy, kraking smoły, migracja potasu pl
dc.subject.en tungsten bronzes, biomass gasification, tar cracking, potassium migration pl
dc.contributor.reviewer Makowski, Wacław [SAP11013201] pl
dc.contributor.reviewer Kotarba, Andrzej [SAP11013502] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97792-126343 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)