Jagiellonian University Repository

Metody i funkcjonowanie mafii sycylijskiej na obszarze Stanów Zjednoczonych w pierwszej połowie XX w.

pcg.skipToMenu

Metody i funkcjonowanie mafii sycylijskiej na obszarze Stanów Zjednoczonych w pierwszej połowie XX w.

Show full item record

dc.contributor.advisor Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.contributor.author Marcinek, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:46:24Z
dc.date.available 2020-07-26T14:46:24Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205150
dc.language pol pl
dc.title Metody i funkcjonowanie mafii sycylijskiej na obszarze Stanów Zjednoczonych w pierwszej połowie XX w. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Działalność przestępcza towarzyszy nam od zarania dziejów. Pierwsze zorganizowane grupy, które określać można mianem mafii pojawiły się już w XIII wieku. To wtedy szukać należy początków mafii sycylijskiej. Praca zawiera opis metod i sposoby funkcjonowania mafii sycylijskiej na obszarze USA w pierwszej połowie XX wieku. W tym czasie spora część członków rodzin sycylijskich wyemigrowała za ocean i tam przeorganizowała swoje struktury aby rozpocząć działalność w odmiennym stylu.Na metody działania wpływ miały wydarzenia historyczne (faszyzm we Włoszech oraz wprowadzenie prohibicji w USA). Ich funkcjonowanie, struktura i styl prowadzenia interesów w Ameryce Północnej był skomplikowany i można to zrozumieć tylko poprzez pryzmat ich działalności na Sycylii.Istnienie i działanie rodzin mafijnych było znamienne dla ówczesnej epoki. Mafia była częścią włoskiej i amerykańskiej historii i śmiało można stwierdzić, że bez niej historii ta nie byłaby kompletna. pl
dc.abstract.en Criminal activity exists next to us since dawn of time. The first organized group, which we can called "mafia", emerged in the 13th century. It was then we can seek the beginning of the Sicilian Mafia.This paper's thesis contains description of methods and functioning of the Sicilian Mafia in the area of United States in the first half of 20th century.At that time a large part of sicilian family emigrated overseas and there reorganized their structures to begin business in a new and different style. Historical background (fascism in Italy and prohibition in the USA) had a huge affect to methods of sicilian families. Their functioning, structure and style of business in North America was complicated and the easiest way to understand this is compare it to the functioning in Sicily.The existence and functioning of mafia family was significant for the contemporary era. The Mafia was a part of italian and american history and we can confidently say that without the Mafia this history will no be complete. pl
dc.subject.pl mafia, mafia sycylijska, metody działania, struktura, Sycylia, Stany Zjednoczone, pierwsza połowa XX wieku, przestępczość zorganizowana, Cosa Nostra pl
dc.subject.en mafia, the Sicilian mafia, method and functioning, structure, Sicilia, the United States, first half of 20th century, organized crime, Cosa Nostra pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.reviewer Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97783-116462 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)