Jagiellonian University Repository

Trochę inna codzienność, czyli o potrzebach osób bezdomnych

pcg.skipToMenu

Trochę inna codzienność, czyli o potrzebach osób bezdomnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak, Jacek pl
dc.contributor.author Szcząchor, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:43:36Z
dc.date.available 2020-07-26T14:43:36Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205106
dc.language pol pl
dc.title Trochę inna codzienność, czyli o potrzebach osób bezdomnych pl
dc.title.alternative Different dailiness - about the needs of the homeless people pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W swojej pracy zastanawiałam się nad potrzebami w codzienności osób pozbawionych domu. Pytałam o to w jaki sposób bezdomni te potrzeby realizują, na czym skupiają się w swojej codzienności i co jest specyficzne dla ich życia. W tych rozważaniach pomogła mi piramida potrzeb Abrahama Maslowa i koncepcja marginalizacji. pl
dc.abstract.en In this thesis I am focused on needs of homeless people. I wonder how they satisfy their needs and what is specific in their dailiness. I use Maslow's hierarchy of needs and social exclusion conception. pl
dc.subject.pl bezdomność, potrzeby, marginalizacja, piramida potrzeb Abrahama Masloa pl
dc.subject.en homelessness, needs, social exclusion, Maslow's hierarchy of needs pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Jacek pl
dc.contributor.reviewer Sekuła, Paulina [SAP11018432] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97724-145511 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)