Jagiellonian University Repository

Obniżenie narządu rodnego u kobiet zamieszkujących środowiska wiejskie

pcg.skipToMenu

Obniżenie narządu rodnego u kobiet zamieszkujących środowiska wiejskie

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Kołek, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:42:15Z
dc.date.available 2020-07-26T14:42:15Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205085
dc.language pol pl
dc.title Obniżenie narządu rodnego u kobiet zamieszkujących środowiska wiejskie pl
dc.title.alternative Pelvic Organ Prolapse occurring in women from rural areas pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Tematem pracy są zaburzenia statyki dna miednicy występujące u kobiet ze środowisk wiejskich. Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa. Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia obniżenia narządów płciowych zalicza się głównie czynniki związane z porodem, praca fizyczna, menopauza oraz choroby przebiegające z podwyższeniem ciśnienia śródbrzusznego. Metody diagnozowania choroby opierają się głównie na zastosowaniu skali POP-Q (pelvic organ prolapse quantification). Do metod terapeutycznych zalicza się leczenie zachowawcze z użyciem metod fizjoterapeutycznych oraz leczenie operacyjne. Cel pracy: W związku z wysoką zapadalnością na tę chorobę kluczowe stało się poznanie czynników ryzyka obniżenia narządów płciowych, odsetka zachorowań oraz analiza metod profilaktycznych stosowanych przez kobiety mieszkające w środowisku wiejskim. Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kobiet, mieszkanek powiatu tarnobrzeskiego, utrzymujących aktywność w pracach rolnych. Badania przeprowadzono z użyciem samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza ankiety. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Wyniki: Zaburzenia statyki narządów płciowych występują u 11 (18%) badanych. Najczęściej występującym czynnikiem ryzyka jest nadwaga i otyłość. BMI ≥25 występuje u 48 (80%) respondentek. 16 (31%) kobiet deklaruje, że porody które przeszły były długie i męczące. Czym jest obniżenie narządów płciowych wie 33 (55%) badane respondentki. 53 (89%) kobiety nie znają metod profilaktyki zaburzeń statyki narządów płciowych. Chęć ich poznania wyraża 47 (78%) respondentek. Wnioski: Obniżenie narządów płciowych jest częstym schorzeniem występującym u kobiet ze środowisk wiejskich. Do najczęściej występujących czynników ryzyka omawianej choroby, jest, dający się wyeliminować, problem nadwagi. Większość kobiet nie wie, w jaki sposób zabezpieczyć się przed rozwojem zaburzeń statyki narządów płciowych, ale duża część z nich jest żywo zainteresowana ich poznaniem. Konieczna jest również edukacja w zakresie samoobserwacji. pl
dc.abstract.en Background: The subject of the research is Pelvic Organ Prolapse (POP) occurring in women from rural areas. The etiology of this disease is multifactorial. The most important risk factors for Pelvic Organ Prolapse are childbirth, menopause and diseases with the increase in intra-abdominal pressure. The main method of diagnosing this disorder is the Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q). The methods of treatment are conservative therapy (for example, pelvic floor muscle training) and surgical techniques. Aim of the study: Due to the high incidence of Pelvic Organ Prolapse it has become crucial to investigate this disease together with the percentage of cases as well as to analyse the prevention strategies used by women living in rural areas.Material and methods: The study involved 60 women, residents of Tarnobrzeg, Poland, actively engaged in farming. The study was conducted with the use of an independently constructed questionnaire. Participation in the study was voluntary and anonymous.Results: Pelvic Organ Prolapse occurred in 18% of patients (11 women). The most common risk factor was overweight and obesity. BMI ≥25 occurred in 48 respondents (80% women). 16 women (31%) declared that their deliveries had been long and tiring. 55% of the research group (33 respondents) knew what Pelvic Organ Prolapse was. 53 women (89%) did not know the methods of prevention of Pelvic Organ Prolapse. 47 respondents (78%) were interested in the methods of prevention of this disorder.Conclusions: Pelvic Organ Prolapse is a common disorder occurring in women from rural areas. The most common risk factor for the disease is overweight. This problem can be reduced by healthcare professionals. Most women do not know how to protect themselves against pelvic floor disorders, but a number of them are interested in prevention of the disease. Education within the scope of self-observation is necessary to decrease the number of patients with severe Pelvic Organ Prolapse. pl
dc.subject.pl obniżenie narządów płciowych, nietrzymanie moczu, leczenie pl
dc.subject.en Pelvic Organ Prolapse (POP), treatment, urinary incontinence pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97702-182643 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)