Jagiellonian University Repository

Vicious mothers, emasculating ball-cutters and domineering bitches - the portrayal of female characters in One Flew Over the Cuckoo's Nest

pcg.skipToMenu

Vicious mothers, emasculating ball-cutters and domineering bitches - the portrayal of female characters in One Flew Over the Cuckoo's Nest

Show full item record

dc.contributor.advisor Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.author Fornal, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:42:00Z
dc.date.available 2020-07-26T14:42:00Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205081
dc.language eng pl
dc.title Vicious mothers, emasculating ball-cutters and domineering bitches - the portrayal of female characters in One Flew Over the Cuckoo's Nest pl
dc.title.alternative Bezwzględne, apodyktyczne i pozbawiające męskości - kobiety oczami Kena Kesey’a w powieści „Lot nad kukułczym gniazdem” pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem mojej pracy jest analiza postaci kobiecych w powieści pod tytułem „Lot nad kukułczym gniazdem”, a także interpretacja sposobów, w jakich zostały one przedstawione. W poszczególnych częściach pracy skupiłam się na relacjach między kobietami, a mężczyznami, ich zmaganiami i wynikającymi z tego konsekwencjami. Szczególną uwagę poświęciłam stereotypom związanym z płcią, jak i mizoginicznemu wymiarowi książki. Poprzez dokładną analizę postaci takich jak: Wielka Oddziałowa, Mary Louis Bromden, Pani Bibbit, Vera Harding oraz Candy Starr starałam się udowodnić, że autor pozbawił je człowieczeństwa tylko i wyłącznie dlatego, że były kobietami. Antyfeministyczny przekaz wyraźnie zawarty w powieści zainspirował mnie do przebadania jej pod kątem typowo feministycznym. pl
dc.abstract.en The purpose of my paper was to analyse the female characters from One Flew Over the Cuckoo’s Nest, the ways they were presented and to determine to what extent they contributed to the downfall of male figures. I have focused on mutual relationships between men and women, their struggles and ongoing consequences. My special attention was dedicated to gender stereotypes reinforced in the novel and misogynistic dimension of the book. Through the detailed analysis of Nurse Ratched, Mary Louis Bromden, Mrs. Bibbit, Vera Harding and Candy Starr I have tried to prove that Kesey excluded female characters from humanity, simply because they were women. The author’s message, so distinctively recognizable in the novel, provoked me to examine the novel strictly from the feminist point of view. pl
dc.subject.pl mizoginizm, płeć, stereotypy, feminizm, kobiety, męskość, matriarchat, uprzedzenie, seksizm, matka, pielęgniarka, żona, prostytutka, stereotypy płci pl
dc.subject.en misogyny, gender, stereotypes, feminism, female characters, emasculation, manhood, matriarchy, prejudice, sexism, mother, nurse, wife, prostitute, gender stereotypes pl
dc.contributor.reviewer Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.reviewer Hauzer, Katarzyna [SAP11019412] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97698-162138 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)