Jagiellonian University Repository

Wspomaganie budowy responsywnych stron WWW

pcg.skipToMenu

Wspomaganie budowy responsywnych stron WWW

Show full item record

dc.contributor.advisor Strug, Barbara [SAP11015472] pl
dc.contributor.author Olak, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:41:56Z
dc.date.available 2020-07-26T14:41:56Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205080
dc.language pol pl
dc.title Wspomaganie budowy responsywnych stron WWW pl
dc.title.alternative Supporting the development of responsive WWW pages pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca porusza zagadnienia związane z budowaniem responsywnych stron WWW. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały techniki stosowane przed pojawieniem się koncepcji responsywnego projektu strony. Rozdział drugi opisuje główne elementy składające się na omawianą koncepcję - zapytania o media, płynny układ strony oraz elastyczne obrazy. W rozdziale trzecim została opisana budowa responsywnej strony za pomocą systemów służących do projektowania stron. Przedstawione zostały użyte narzędzia oraz sposób wykonania elementów na stronie. Rozdział czwarty opisuje budowanie strony bez użycia systemów. Rozdział piąty przedstawia metody testowania responsywnej strony. pl
dc.abstract.en This thesis discusses the ideas connected with the development of WWW responsive web pages. The first chapter presents techniques used before the advancement of the concept of responsive web page project. The second chapter describes main elements making up this concept - media queries, fluid layout and flexible images. The third chapter discusses the development of responsive page using front-end frameworks. Used tools and the method of creating elements on page were shown. The fourth chapter describes the development a page without the use of front-end frameworks. The fifth chapter presents methods of testing a page. pl
dc.subject.pl informatyka, responsywne strony internetowe, budowa stron WWW, responsywność pl
dc.subject.en computer science, responsive web design, website development, front-end development pl
dc.contributor.reviewer Paszyńska, Anna [SAP11017648] pl
dc.contributor.reviewer Strug, Barbara [SAP11015472] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97697-159099 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)