Jagiellonian University Repository

Charakterystyka warunków śniegowych do uprawiania narciarstwa na Pogórzu Wielickim

pcg.skipToMenu

Charakterystyka warunków śniegowych do uprawiania narciarstwa na Pogórzu Wielickim

Show full item record

dc.contributor.author Pełech, Sebastian [USOS116305] pl
dc.date.accessioned 2016-02-05T07:09:25Z
dc.date.available 2016-02-05T07:09:25Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20507
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Charakterystyka warunków śniegowych do uprawiania narciarstwa na Pogórzu Wielickim pl
dc.title.alternative Characteristics of snow conditions for skiing in the Wieliczka Foothills pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-28 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 26-27 pl
dc.identifier.weblink http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4675995/2012_128_017-28.pdf/cc604ac8-4533-44ee-9f68-2ba24f692bac pl
dc.subject.pl pokrywa śnieżna pl
dc.subject.pl narciarstwo pl
dc.subject.pl Pogórze Wielickie pl
dc.subject.en snow cover pl
dc.subject.en skiing pl
dc.subject.en Wieliczka Foothills pl
dc.description.number 128 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20833113PG.12.002.0351 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-18 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa