Jagiellonian University Repository

Słoneczna Ukraina, czyli krótko o różnych obrazach słońca w literaturze ukraińskiej na przykładzie Mitów i legend Dawnej Ukrainy Serhija Płaczyndy, Słonecznych Klarnetów Pawła Tyczyny oraz Słonecznej maszyny Wołodymyra Wynnyczenki

pcg.skipToMenu

Słoneczna Ukraina, czyli krótko o różnych obrazach słońca w literaturze ukraińskiej na przykładzie Mitów i legend Dawnej Ukrainy Serhija Płaczyndy, Słonecznych Klarnetów Pawła Tyczyny oraz Słonecznej maszyny Wołodymyra Wynnyczenki

Show full item record

dc.contributor.advisor Kotyńska, Katarzyna [SAP13017988] pl
dc.contributor.author Winsławska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:40:59Z
dc.date.available 2020-07-26T14:40:59Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205065
dc.language pol pl
dc.title Słoneczna Ukraina, czyli krótko o różnych obrazach słońca w literaturze ukraińskiej na przykładzie Mitów i legend Dawnej Ukrainy Serhija Płaczyndy, Słonecznych Klarnetów Pawła Tyczyny oraz Słonecznej maszyny Wołodymyra Wynnyczenki pl
dc.title.alternative The sunny Ukraine, just a short presentation about different pictures of sun in the ukrainian literature on the basis of Mythes and legends of Ancient Ukraine by Serhij Plachynda, Sunny Clarinets by Pavlo Tychyna and Sunny machine by Volodimir Vynnychenko pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest motyw słońca w wybranych utworach literatury ukraińskiej na przykładzie Mitów i legend Dawnej Ukrainy Serhija Płaczyndy, Słonecznych Klarnetów Pawła Tyczyny i Słonecznej maszyny Wołodymyra Wynnyczenki. Praca składa się z wstępu i czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały znaczenia symbolu słońca oraz krótkie omówienie mitu o narodzinach słońca. Rozdział drugi poświęcony został wierszom Pawła Tyczyny z jego tomu poezji Słoneczne Klarnety. W trzecim rozdziale został omówiony motyw słońca obecny w powieści Słoneczna maszyna Wołodymyra Wynnyczenki. Ostatni, czwarty rozdział jest podsumowaniem całej pracy. Znajduje się w nim porównanie opisów słońca omawianych na przykładzie wymienionych utworów literatury ukraińskiej. pl
dc.abstract.en The topic of the thesis is motive of the sun in chosen literary pieces of ukrainian literature basis of Mythes and legends of Ancient Ukraine by Serhij Plachynda, Sunny Clarinets by Pavlo Tychyna and Sunny machine by Volodimir Vynnychenko.The thesis contains introduction and four parts. In the first part was described meanings of the sun symbol and short summary of myth about the sun's birth. Second part include explanations of sun motive in poetrys by Pavlo Tychyna. In third part is decribed motive of sun in novel Sunny machine by Volodimir Vynnychenko. The last, fourth part is summation of the whole thesis. It contains comparison of pictures of sun in the mentioned literary pieces of ukrainian literature. pl
dc.subject.pl Ukraina, Wynnyczenko, Tyczyna, słońce, literatura ukraińska, Słoneczne Klarnety, Słoneczna maszyna pl
dc.subject.en Ukraine, Vynnychenko, Tychyna, sun, ukrainian literature, Sunny Clarinets, Sunny machine pl
dc.contributor.reviewer Kotyńska, Katarzyna [SAP13017988] pl
dc.contributor.reviewer Korniejenko, Agnieszka [SAP11016411] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97682-164991 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia ukraińska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)