Jagiellonian University Repository

Južné mesto. Obraz miasta Pálank w twórczości Ladislava Balleka

pcg.skipToMenu

Južné mesto. Obraz miasta Pálank w twórczości Ladislava Balleka

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak-Bajcar, Sylwia [SAP11016060] pl
dc.contributor.author Janczak, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:39:28Z
dc.date.available 2020-07-26T14:39:28Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205041
dc.language pol pl
dc.title Južné mesto. Obraz miasta Pálank w twórczości Ladislava Balleka pl
dc.title.alternative Južné mesto. Portrayal of the Palánk town in Ladislav Ballek’s works pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest analiza przestrzeni miasta Palánk, zobrazowanego w tzw. cyklu palánskim autorstwa słowackiego pisarza Ladislava Balleka. W skład cyklu wchodzą następujące powieści: Južná pošta (1974), Pomocník. Kniha o Palánku (1977) oraz Agáty. Druhá kniha o Palánku (1981), a także Lesné divadlo (1987). Omawiane w pracy miasteczko jest literackim obrazem słowackiego miasta Šahy, leżącego na węgierskim pograniczu. Dominującym zagadnieniem poruszonym w pracy jest analiza sposobu obrazowania przestrzeni miejskiej oraz słowackiego Południa w twórczości Ladislava Balleka. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to analyze the space of the town Palánk, as portrayed in the so-called palánkian cycle by a Slovak writer Ladislav Ballek. The cycle consists of following novels: Južná pošta (1974), Pomocník. Kniha o Palánku (1977) and Agáty. Druhá kniha o Palánku (1981). The town discussed in this work is a literary depiction of Slovak town Šahy on the Slovak-Hungarian frontier. The main concern of this work is the analyze of the method of describing urban space as well as the slovak South in the works of Ballek. pl
dc.subject.pl literatura słowacka, Ladislav Ballek, Palánk, Šahy, Południe, przestrzeń pl
dc.subject.en Slovak literature, Ladislav Ballek, Palánk, Šahy, South, space pl
dc.contributor.reviewer Nowak-Bajcar, Sylwia [SAP11016060] pl
dc.contributor.reviewer Majerek, Rafał [SAP11018112] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97657-115285 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)