Jagiellonian University Repository

Obraz tragedii na Broad Peak w 2013 roku w świetle internetowych publikacji polskich mediów

pcg.skipToMenu

Obraz tragedii na Broad Peak w 2013 roku w świetle internetowych publikacji polskich mediów

Show full item record

dc.contributor.advisor Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.author Bąk, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:38:38Z
dc.date.available 2020-07-26T14:38:38Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205028
dc.language pol pl
dc.title Obraz tragedii na Broad Peak w 2013 roku w świetle internetowych publikacji polskich mediów pl
dc.title.alternative The picture of tragedy on Broad Peak in the light of the Internet publications of the polish media pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca koncentruje się na obrazie tragedii na Broad Peak w świetle internetowych publikacji polskich mediów.Pierwszy rozdział poświęcony został roli mediów w definiowaniu społecznej rzeczywistości w kontekście ewolucji dziennikarstwa i relacji medialnych oraz zasad etyki dziennikarskiej. Kolejna część mojej pracy prezentuje historię polskiego himalaizmu zimowego i wyprawy na Broad Peak. Ostatni rozdział mojej pracy zawiera analizę internetowych publikacji wybranych mediów poświęconych wyprawie na Broad Peak. pl
dc.abstract.en My thesis focuses on the picture of tragedy on Broad Peak in the light of the Internet publications of the polish media. The first chapter is devoted to the role of media in defining social reality in the context of the evolution of journalism and the live broadcast and the principles of journalistic ethics. The following part of my dissertation presents the history of polish winter himalaism and the Broad Peak expedition. The last chapter of my paper incorporates the analysis of the online publications devoted to the Broad Peak expedition. pl
dc.subject.pl wyprawa, tragedia, relacja, internet, internetowe publikacje,media, pl
dc.subject.en expedition, tragedy, live broadcast, internet, internet publications, media, pl
dc.contributor.reviewer Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97644-158950 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)