Jagiellonian University Repository

Miejskie legendy o grach wideo

pcg.skipToMenu

Miejskie legendy o grach wideo

Show full item record

dc.contributor.advisor Biliński, Grzegorz pl
dc.contributor.author Kciuk, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:38:27Z
dc.date.available 2020-07-26T14:38:27Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205025
dc.language pol pl
dc.title Miejskie legendy o grach wideo pl
dc.title.alternative Urban legends about video games pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest udokumentowanie procesu powstawania serwisu internetowego, stworzonego w celu gromadzenia i analizowania miejskich legend związanych z grami wideo. Dokument ten szczegółowo wyjaśnia wszystkie zagadnienia towarzyszące tworzeniu i działaniu serwisu: od zagadnień związanych z doborem tematu, przez analizę funkcji niezbędnych, by mógł spełniać on swoje zadanie, po opis kolejnych etapów powstawania serwisu. Stworzony w toku pracy serwis pozwala na przeglądanie, wystukiwanie oraz wprowadzanie nowych legend wraz z załączoną do nich analizą, która powinna zawierać takie informacje, jak data powstania mitu, miejsce pierwszej publikacji oraz źródła zebranych informacji. Powstał on w oparciu framework PHP Silex.Ze względu na ciągły wzrost liczby miejskich legend istotnym problemem, który serwis musiał rozwiązywać, jest możliwość stałego zwiększania liczby dostępnych artykułów, jednocześnie zachowując wysoką jakość treści prezentowanych na stronie. Zaproponowane rozwiązanie stawia na zaangażowanie użytkowników serwisu w proces tworzenia nowych artykułów, jednocześnie pozostawiając administratorowi pełną kontrolę nad publikowanymi informacjami. pl
dc.abstract.en This thesis treats about process of creating website, whose main goal is to collect and analyze urban legends about video games. This document explains in detail all aspects of creating and functioning of such site: the issues related to choosing the topic, the analysis of necessary functions for it to be able to fulfill its task, the description of stages of creating the site.Fully operational site allows browsing, searching and adding new urban legends together with its analysis that should contain information about the date of creation, the place of first publication and the sources of collected data. It was created on the basis of Silex - the PHP framework.The next big problem which the site has to solve is the fact that new legends are still being formed, so it should allow adding a lot of new articles without losing its quality. The proposed solution encourages the users to create new content, but gives the administrator full control over everything that is visible on site. pl
dc.subject.pl miejskie legendy, gry wideo, serwis internetowy, PHP, Silex pl
dc.subject.en urban legends, video games, website, PHP, Silex pl
dc.contributor.reviewer Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Grzegorz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97641-163733 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)