Jagiellonian University Repository

Temperamentalne korelaty nasilenia objawów bezsenności u osób dorosłych.

pcg.skipToMenu

Temperamentalne korelaty nasilenia objawów bezsenności u osób dorosłych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.contributor.author Ruszkowski, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:38:23Z
dc.date.available 2020-07-26T14:38:23Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205024
dc.language pol pl
dc.title Temperamentalne korelaty nasilenia objawów bezsenności u osób dorosłych. pl
dc.title.alternative Temperamental correlates of insomnia symptoms' severity in adults. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było wykazanie związku pomiędzy nasileniem objawów bezsenności, a określonymi wymiarami temperamentu. Badanie zostało przeprowadzone w grupie osób dorosłych obojga płci (60 kobiet, 31 mężczyzn - w sumie: 91 osób). Pomiaru zmiennych dokonano przy użyciu następujących narzędzi: Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) Bogdana Zawadzkiego i Jana Strelaua (1997), Temperament and Character Inventory, zrewidowana wersja 56-itemowa (TCI-R (56)) w adaptacji Antoniego Wontorczyka (2015), Kwestionariusz Temperamentu EAS-D Wersja dla Dorosłych Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina (Oniszczenko, 1997) oraz Kwestionariusz SEN-10 (narzędzie autorskie). W toku przeprowadzonego badania empirycznego wykazano istnienie dodatniej korelacji pomiędzy nasileniem objawów bezsenności, a reaktywnością emocjonalną. Potwierdzenie znalazły także hipotezy o istnieniu dodatnich związków pomiędzy nasileniem objawów bezsenności, a niezadowoleniem oraz strachem - składowych temperamentalnej cechy Emocjonalności w ujęciu Bussa i Plomina. Badanie nie wykazało istnienia dodatnich związków między nasileniem objawów bezsenności, a wymiarami wrażliwości sensorycznej, unikania szkody, samokierowania i złości. Nie udało się także wykazać istnienia istotnych ujemnych związków między nasileniem objawów bezsenności, a wymiarami wytrzymałości oraz towarzyskości. pl
dc.abstract.en The aim of this work was to determine the relationship between the severity of insomnia symptoms and particular dimensions of temperament. The study was conducted in the group of adults of both sex (60 women and 31 men - 91 persons in total). Variables were measured with following tools: The Formal Characteristics of Behaviour-Temperament Inventory (polish acronym: FCZ-KT) by Bogdan Zawadzki and Jan Strelau (1997), Temperament and Character Inventory, revised 56-item version (TCI-R (56)) in the adaptation by Antoni Wontorczyk (2015), Emotionality, Activity and Sociability Temperament Survey for Adults (EAS-D) by Arnold H. Buss and Robert Plomin (Oniszczenko, 1997) and SEN-10 Questionnaire (author's tool). The research revealed a positive correlation between severity of insomnia symptoms and emotional reactivity. The study also confirmed the hypothesis concerning positive bonds between severity of insomnia and emotionality and fear - the traits reported by Buss and Plomin. The significant relationships between severity of insomnia and sensory sensitivity, harm avoidance, self-directedness, anger, endurance and sociability were not demonstrated. pl
dc.subject.pl bezsenność, bezsenność pierwotna, temperament pl
dc.subject.en insomnia, primary insomnia, temperament pl
dc.contributor.reviewer Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.contributor.reviewer Osikowska, Wanda [SAP11005700] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97640-134616 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)