Jagiellonian University Repository

ANALIZA NARZĘDZI MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO ORAZ CZYNNIKÓW MOTYWACJI DO PRACY NA PRZYKŁADZIE BP EUROPA SE, ODDZIAŁ W POLSCE

pcg.skipToMenu

ANALIZA NARZĘDZI MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO ORAZ CZYNNIKÓW MOTYWACJI DO PRACY NA PRZYKŁADZIE BP EUROPA SE, ODDZIAŁ W POLSCE

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Oraczewska, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:37:06Z
dc.date.available 2020-07-26T14:37:06Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205004
dc.language pol pl
dc.title ANALIZA NARZĘDZI MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO ORAZ CZYNNIKÓW MOTYWACJI DO PRACY NA PRZYKŁADZIE BP EUROPA SE, ODDZIAŁ W POLSCE pl
dc.title.alternative ANALYSIS OF INTERNAL MARKETING TOOLS AND WORK MOTIVATION FACTORS BASED ON THE EXAMPLE OF BP EUROPA SE, POLISH BRANCH pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. W pracy omówiono aspekt marketingu wewnętrznego i motywacji do pracy, a także zbadano hipotezę dotyczącą wpływu marketingu wewnętrznego na motywację do pracy w badanej organizacji. Przykład BP Europa SE, Oddział w Polsce, jednej z największych firm działających w branży paliwowej na rynku polskim i międzynarodowym. Analiza i interpretacja wyników badania wykazały, że marketing wewnętrzny zwiększa motywację do pracy. pl
dc.abstract.en Human resources management plays an important role in gaining competitive advantage. This thesis presents aspects of internal marketing and work motivation as well as a hypothesis regarding the impact of internal marketing on work motivation. The example of BP Europa SE, Polish Branch, one of the leading companies in the fuel industry both locally and globally. The analysis and interpretation of own research results confirm that internal marketing practices increase work motivation. pl
dc.subject.pl marketing wewnętrzny – motywacja do pracy - satysfakcja pracownicza - zasoby ludzkie pl
dc.subject.en employee satisfaction – human resources - internal marketing - work motivation pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97619-131059 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)