Jagiellonian University Repository

Optymalne zarządzanie funduszem emerytalnym

pcg.skipToMenu

Optymalne zarządzanie funduszem emerytalnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Zawisza, Dariusz [SAP14003848] pl
dc.contributor.author Byrska, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:36:55Z
dc.date.available 2020-07-26T14:36:55Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205001
dc.language pol pl
dc.title Optymalne zarządzanie funduszem emerytalnym pl
dc.title.alternative Optimal pension management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy rozważamy problem optymalnego zarządzania funduszem emerytalnym na nieskończonym horyzoncie czasowym w przypadku gdy krótkoterminowa stopa procentowa spełnia równanie Ornsteina-Uhlenbecka. Proponujemy model rynku finansowego na którym występują trzy źródła ryzyka: ryzyko stopy procentowej, ryzyko aktywów oraz ryzyko związane z procesem inflacji. Zakładamy, ze zarządzający funduszem emerytalnym wpłaca stałą część swojego przychodu do funduszu emerytalnego. Wykorzystując teorię sterowania stochastycznego, transformatę Legendre’a i teorię dualności, znajdujemy rozwiązanie problemu alokacji aktywów. Twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana jest zilustrowane modelem rynku finansowego. pl
dc.abstract.en We consider a problem of an optimal investment strategy in a defined contribution pension plan on the infinite time horizon when the short-rate is assumed to follow an Ornstein- Uhlenbeck process. We investigate a financial market model that incorporates three sources of risk: interest-rate risk, asset risk and inflation risk . The model considers a pension fund manager who each period, contributes a constant proportion of his income to a personal pension fund. By applying the Legendre transform, dual theory and stochastic control theory, we find a closed form solution for the asset allocation problem. General existence and uniqueness theorem of a solution to Hamilton-Jacobi-Bellman equation is illustrated by the financial market model. pl
dc.subject.pl równanie HJB, optymalna alokacja aktywów, transformata Legendre’a, sterowanie stochastyczne pl
dc.subject.en HJB equation, Legendre transform, optimal asset allocation, stochastic control pl
dc.contributor.reviewer Zawisza, Dariusz [SAP14003848] pl
dc.contributor.reviewer Karaś, Marek [SAP11017128] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97616-126002 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)