Jagiellonian University Repository

Determinanty wyboru lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej przez korporacje transnarodowe - na przykładzie Chin i Indii

pcg.skipToMenu

Determinanty wyboru lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej przez korporacje transnarodowe - na przykładzie Chin i Indii

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Gołąb, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:34:52Z
dc.date.available 2020-07-26T14:34:52Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204974
dc.language pol pl
dc.title Determinanty wyboru lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej przez korporacje transnarodowe - na przykładzie Chin i Indii pl
dc.title.alternative The determinants of location selection for production and services by transnational corporations- on the example of China and India pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) odgrywają kluczową rolę w strategii korporacji transnarodowych. Jednakże by rozszerzyć działalność i osiągnąć zyski należy wybrać odpowiednie miejsce do ulokowania filii. Niniejsza praca została poświęcono analizie procesu lokalizacji korporacji transnarodowych. Istotnym elementem rozważań były badania determinantów lokalizacyjnych w oparciu o wybrane korporacje, które ulokowały filie w Chinach i Indiach. pl
dc.abstract.en The foreign direct investment (FDI) plays a key role in the strategy of transnational corporations. However, in order to expand the business and make profit corporations need to select a suitable place to locate affiliates. The Master’s thesis has been devoted to the analysis of the localization process of transnational corporations. An important element of the consideration was to investigate determinants of location-based with selected corporations that located subsidiaries in China and India. pl
dc.subject.pl Filie- globalizacja - lokalizacja - korporacja transnarodowa. pl
dc.subject.en Globalization - localization - subsidiary - transnational corporation. pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97587-182522 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)