Jagiellonian University Repository

Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa

pcg.skipToMenu

Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa

Show full item record

dc.contributor.advisor Bremer, Józef [SAP11019957] pl
dc.contributor.author Marzec-Remiszewski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:34:37Z
dc.date.available 2020-07-26T14:34:37Z
dc.date.submitted 2015-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204970
dc.language pol pl
dc.title Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa pl
dc.title.alternative Whether conclusions from scientific experiments investigating free will are justified? The analysis of the criticism concerning Libet and Haynes experiments pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wszystkie przeprowadzone dotąd eksperymenty naukowe starające się badać wolną wolę spotkały się z różnego rodzaju krytyką – zarówno metodologiczną, jak i filozoficzną. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze i najciekawsze argumenty krytyczne, skupiające się na dwóch najbardziej znaczących eksperymentach: Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa. W pierwszej części omówię krytykę paradygmatu Libeta, ale krytykę szczególną – taką, która traci na znaczeniu w konfrontacji z nowszym paradygmatem Haynesa (głównie z uwagi na wprowadzone przez tego drugiego unowocześnienia technologiczne). Następnie omówię argumenty krytyczne, które dotykają zarówno eksperymentu Haynesa, jak i Libeta (a także prawdopodobnie wszystkich innych eksperymentów psychofizjologicznych dotyczących problematyki wolnej woli). Dzięki tej analizie zastanowię się nad wartością informacyjną zaprezentowanych eksperymentów w kwestii istnienia wolnej woli. pl
dc.abstract.en Scientific experiments which try to examine free will are faced with various critical arguments – both philosophical and methodological. In this article I will present the most important and the most interesting critical arguments attacking two the most influential experiments: Benjamin Libet experiment and John-Dylan Haynes experiment. In the first part of the article I will consider a particular criticism of Libet paradigm, which loses its importance in context of Haynes paradigm. Next I will present critical arguments which attack both Haynes and Libet experiments (and probably all other psychophysiological experiments facing free will problem). Because of this analysis I will consider informative value of presented experiments in context of existence of free will. pl
dc.subject.pl wolna wola, eksperyment Libeta, eksperyment Haynesa, determinizm pl
dc.subject.en free will, Libet experiment, Haynes experiment, determinism pl
dc.contributor.reviewer Bremer, Józef [SAP11019957] pl
dc.contributor.reviewer Chuderski, Adam [SAP13015922] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97582-131210 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)