Jagiellonian University Repository

Malarskość w prozie Brunona Schulza. Technika tworzenia świata przedstawionego w opowiadaniach

pcg.skipToMenu

Malarskość w prozie Brunona Schulza. Technika tworzenia świata przedstawionego w opowiadaniach

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowakowski, Andrzej [SAP11008595] pl
dc.contributor.author Balwierz, Urszula pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:33:33Z
dc.date.available 2020-07-26T14:33:33Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204953
dc.language pol pl
dc.title Malarskość w prozie Brunona Schulza. Technika tworzenia świata przedstawionego w opowiadaniach pl
dc.title.alternative Painterly in the prose of Bruno Schulz. Technique for creating the world presented in the stories. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest ukazanie techniki pisarskiej Bruno Schulza poprzez porównanie jej do sposobu tworzenia prac malarskich. Analizie zostały poddane trzy opowiadania ze zbioru ,,Sklepy cynamonowe". Malarskość prozy udowodniona jest poprzez przedstawienie palety barw jaką posługuje się pisarz w swoich opowiadaniach, a także w jaki sposób obserwuje, a następnie opisuje światłocień. Ukazana jest także zbieżność motywów literackich Schulza i jego muzy Debory Vogel. pl
dc.abstract.en The aim of the work is to show the writing techniques of Bruno Schulz by comparing it to the way of creating a painting. The analysis was divided into three stories from the collection ,,The Cinnamon Shops". Painterly prose is proven by presenting a palette of colors which the writer uses in his stories, as well as how he observes and then describes the chiaroscuro. Also my work portraies a convergence of literary motifs Schulz and his muse Debora Vogel. pl
dc.subject.pl Bruno Schulz, malarskość w literaturze, techniki pisarskie, Debora Vogel, Sklepy cynamonowe pl
dc.subject.en Bruno Schulz, painterly in the literature, writing technique, Debora Vogel, The Cinnamon Shops pl
dc.contributor.reviewer Zalewski, Cezary [SAP11018463] pl
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Andrzej [SAP11008595] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97565-163088 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy antropologiczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)