Jagiellonian University Repository

Zastosowanie pochodnych w ekonomii

pcg.skipToMenu

Zastosowanie pochodnych w ekonomii

Show full item record

dc.contributor.advisor Mikulski, Włodzimierz [SAP11010602] pl
dc.contributor.author Koprowska, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:31:27Z
dc.date.available 2020-07-26T14:31:27Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204920
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie pochodnych w ekonomii pl
dc.title.alternative Uses of derivatives in economy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Rozdziały 1 i 2 stanowią część teoretyczną. Przytoczono w nich najistotniejsze definicje i twierdzenia związane z pochodnymi pierwszego i wyższych rzędów. Rozdział 1 jest poświęcony pochodnej funkcji jednej zmiennej, zaś rozdział 2 - pochodnej funkcji wielu zmiennych, wraz z algorytmem wyznaczania ekstremów tych funkcji. Rozdziały 3 i 4 tworzą część praktyczną. W rozdziale 3 zaprezentowane są zastosowania ekonomiczne wcześniej zdefiniowanych terminów. Zdefiniowano pojęcia: popytu i kosztu krańcowego, stopy wzrostu oraz elastyczności. W rozdziale 4 zostają przedstawione założenia modelu ekonomicznego i jego analiza w oparciu o pojęcia z części teoretycznej. Przeprowadzono także algorytm maksymalizacji funkcji użyteczności dla danego modelu. pl
dc.abstract.en Chapters 1 and 2 are teorethical part. The most important definitions and theorems connected with derivatives are depicted. Chapter 1 is related to derivatives of function with 1 wariable and the second chapter – function with more variables, with an algorithm of determining extremes of those functions. Chapters 3 and 4 make actual part. In chapter 3, economical uses of predefined terms are presented. There are defined terms of: extreme demand, extreme cost, growth rate and flexibility. In chapter 4 assumptions of economical model and his analysis are described. The chapter also shows the implementation of an algorithm of maximising usability function for a specific model. pl
dc.subject.pl pochodne, ekonomia, zastosowania pl
dc.subject.en derivatives, economy, uses pl
dc.contributor.reviewer Mikulski, Włodzimierz [SAP11010602] pl
dc.contributor.reviewer Szczepański, Jerzy [SAP11014720] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97528-160503 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka w ekonomii pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)