Jagiellonian University Repository

Tradycje obrządku pogrzebowego kultury przedłużyckiej we wczesnej fazie kultury łużyckiej.

pcg.skipToMenu

Tradycje obrządku pogrzebowego kultury przedłużyckiej we wczesnej fazie kultury łużyckiej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Chochorowski, Jan [SAP11006021] pl
dc.contributor.author Zagrabińska-Dutka, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:31:20Z
dc.date.available 2020-07-26T14:31:20Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204918
dc.language pol pl
dc.title Tradycje obrządku pogrzebowego kultury przedłużyckiej we wczesnej fazie kultury łużyckiej. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie przeżywających się tradycji pogrzebowych kultury przedłużyckiej we wczesnej fazie trwania kultury łużyckiej. Wpływy tradycji mogiłowej na stanowiskach sepulklarnych kultury łużyckiej widoczne są w III i IV OEB. Zjawiska te widoczne są na terenie północnej części Górnego Śląska, zachodniej Małopolski i Wielkopolski. Przeżywające się elementy obrządku pogrzebowego to przede wszystkim kurhany oraz groby szkieletowe. W pracy zawarto także opis grobów typu kietrzańskiego, które łączą w sobie tradycje ciałopalenia z pochówkiem w trumnie drewnianej, przygotowanej na złożenie do niej niespalonego ciała. Wydaje się, że zmiany w obrządku pogrzebowego ludności kultury łużyckiej były skutkiem migracji idei ciałopalenia. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is demonstration funeral surviving traditions of Pre-Lusatian culture in early phase of Lusatian culture. Influences of tradition Tumulus culture are visible on the sepulchlar sites in III and IV period of Bronze Age. These phenomena can be observed in the northern part of Upper Silesia, western Lesser Poland and Greater Poland. Surviving elements of burial are most of all tumulus and skeletal graves. The paper contains also description of graves type Kietrz, which was combine the traditions of cremation with burial in a wooden coffin previously prepared for unburned body.It seems that the changes in funeral rites were the effects of the migration of ideas of cremation. pl
dc.subject.pl grób typu kietrzańskiego, kultura przedłużycka, kultura łużycka, kurhan, pochówek szkieletowy pl
dc.subject.en graves type Kietrz , Lusatian culture, Pre-Lusatian culture, skeletal graves, tumulus, pl
dc.contributor.reviewer Przybyła, Marcin [SAP11019655] pl
dc.contributor.reviewer Chochorowski, Jan [SAP11006021] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97526-159032 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)