Jagiellonian University Repository

Cenzura w powojennych Węgrzech. Los pozbawionych prawa do publikacji pisarzy węgierskich.

pcg.skipToMenu

Cenzura w powojennych Węgrzech. Los pozbawionych prawa do publikacji pisarzy węgierskich.

Show full item record

dc.contributor.advisor Nagy, László [SAP11017823] pl
dc.contributor.author Welcer, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:30:49Z
dc.date.available 2020-07-26T14:30:49Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204910
dc.language pol pl
dc.title Cenzura w powojennych Węgrzech. Los pozbawionych prawa do publikacji pisarzy węgierskich. pl
dc.title.alternative Censorship in the post-war Hungary. Lots of the deprived of publication rights Hungarian writers. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy omówiono sylwetki wybranych twórców literatury niepublikujących w okresie rządów komunistycznych po 1949 roku z powodów politycznych. Nakreślono zarys polityki kulturowej powojennych Węgier. Jest to praca biograficzna ze wskazaniem na przyczyny odmowy publikacji poszczególnych autorów oraz ich dzieje w okresie wykluczenia ze świata literackiego Węgier. pl
dc.abstract.en The paper presents the profiles of selected literature creators who did not publish under the communist rule after the year of 1949 because of political reasons. In broad outline describes the post-war culture policy of Hungary. It is a biographical work that emphasizes the reasons of publication refusal of each author and their lots during the period of exclusion from the literary world of Hungary. pl
dc.subject.pl CENZURA LITERACKA, OGRANICZENIA KOMUNISTYCZNE, WĘGRY PO PRZEMIANACH USTROJOWYCH pl
dc.subject.en LITERARY CENSORSHIP, COMMUNIST RSTRICTIONS, HUNGARY AFTER THE POLITICAL TRANFORMATIONS pl
dc.contributor.reviewer Bubak, Grzegorz [SAP11015829] pl
dc.contributor.reviewer Nagy, László [SAP11017823] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97517-163281 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia węgierska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)