Jagiellonian University Repository

Personel lekarski w Polsce: aktualne statystyki i problematyka wynagrodzeń w porównaniu do wybranych krajów

pcg.skipToMenu

Personel lekarski w Polsce: aktualne statystyki i problematyka wynagrodzeń w porównaniu do wybranych krajów

Show full item record

dc.contributor.advisor Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.author Klęba, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:30:38Z
dc.date.available 2020-07-26T14:30:38Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204907
dc.language pol pl
dc.title Personel lekarski w Polsce: aktualne statystyki i problematyka wynagrodzeń w porównaniu do wybranych krajów pl
dc.title.alternative Polish physicians: current statistics and level of remuneration in comparison to chosen countries pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Problematyka uwarunkowań działalności personelu lekarskiego w Polsce jest tematem wzbudzającym spore zainteresowanie z wielu powodów. Zmiany demograficzne sprawiają, że popyt na opiekę medyczną wzrasta. Ponadto się starzeją także same kadry medyczne. Istniejące obawy o przyszły brak pracowników zwiększa możliwość ich emigracji. Polscy lekarze argumentują, że są niewystarczająco wynagradzani. Obszar ten wymaga reakcji ze strony decydentów ochrony zdrowia.Celem niniejszej pracy było zbadanie aktualnej sytuacji wynagrodzeń lekarzy w Polsce i porównanie jej do wybranych krajów (Czechy, Niemcy, Szwecja, USA, Wielka Brytania). Przegląd i analiza polskich i zagranicznych źródeł informacji statystycznych oraz baz publikacji naukowych dotyczyła liczby personelu lekarskiego, jego prognoz oraz wynagrodzeń (wybrane źródła m.in.: Ministerstwo Zdrowia, GUS, witryna OECD, PubMed/MEDLINE, SCOPUS, Polska Bibliografia Lekarska). Wykorzystane dane posłużyły do oceny bieżących zasobów kadr lekarskich w Polsce oraz do wykazania zróżnicowań w liczbie i wynagrodzeniach personelu lekarskiego w porównywanych wybranych krajach.W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że poziom zatrudnienia personelu lekarskiego w Polsce należy do najniższych spośród krajów wybranych do analizy, jak również najniższych wśród krajów UE, a obecne prognozy informują o pogarszającej się sytuacji w tej kwestii. Istniejące ponadto różne formy wynagrodzeń lekarzy mogą wpływać na zróżnicowanie stawek wynagrodzeniowych oraz dostępność i jakość oferowanej przez nich opieki. Wynagrodzenia lekarzy mają wpływ na odczuwaną przez nich satysfakcję zawodową. W Polsce wynagrodzenia lekarzy są jednymi z wyższych wśród innych grup zawodowych, jednak istnieją przy tym zróżnicowania ze względu nie tylko na wykonywaną funkcję, stopień specjalizacji, staż pracy, ale i wiek, płeć czy miejsce wykonywanej pracy. Porównanie międzynarodowe pokazało, że polscy lekarze należą do gorzej opłacanych, co może skutkować ich ewentualną emigracją. pl
dc.abstract.en The issue of working conditions of Polish physicians is arousing controversy for many of reasons. Demographic changes increase health care demand. Moreover, health care personnel is aging. There is concern about possible health workers shortages, enhanced by the emigration problem. Physicians in Poland are considering their remuneration as not satisfying enough. This area needs reaction from health care policy makers.The main aim of this paper was to analyze the level of the remuneration of Polish physicians and to compare it to chosen countries (Czech Republic, Germany, Sweden, USA, United Kingdom). Review and analyze of Polish and foreign databases and scientific articles concerned number of physicians, physicians forecasts and remuneration (sources: Polish Ministry of Health, GUS, OECD site, PubMed/MEDLINE, SCOPUS, Polska Bibliografia Lekarska). The data used helped to make an assessment of current Polish physicians and to make a comparison between physicians in chosen countries.Final findings have shown that Poland has the lowest rate of physicians in compared countries and all 28-EU countries. Forecasts for future supply and demand of physicians are showing unfavorable trends. Forms of remuneration could influence their remuneration as well as their practice. Additionally, remuneration impacts the physicians work satisfaction. Physicians are one of the better remunerated employees in Poland. However, there are differences in salaries inside this group, due to the function, level of specialization, job experience as well as age, sex and region of employment. International comparison has shown that Polish physicians are less paid and this could cause further emigration problems. pl
dc.subject.pl lekarze, zatrudnienie, wynagrodzenie, systemy ochrony zdrowia pl
dc.subject.en physicians, employment, remuneration, health care systems pl
dc.contributor.reviewer Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.reviewer Sowada, Christoph [SAP20002040] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97514-102579 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)