Jagiellonian University Repository

Katolicka męskość- hegemonialna? Społeczno-kulturowe konstruowanie płci przez młodych katolików

pcg.skipToMenu

Katolicka męskość- hegemonialna? Społeczno-kulturowe konstruowanie płci przez młodych katolików

Show full item record

dc.contributor.advisor Zielińska, Katarzyna [SAP11119370] pl
dc.contributor.author Hauer, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:30:01Z
dc.date.available 2020-07-26T14:30:01Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204897
dc.language pol pl
dc.title Katolicka męskość- hegemonialna? Społeczno-kulturowe konstruowanie płci przez młodych katolików pl
dc.title.alternative Catholic masculinity- hegemonic? Perception of gender of young catholics pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Można chyba bez wątpienia stwierdzić, że w ciągu ostatnich dekad doszło do znaczących przemian, zarówno w obrębie kobiecości, jak i męskości. Stereotypowe postrzeganie płci staje się coraz mniej popularne. Społeczeństwo rzadziej podziela tradycyjne wartości dotyczące myślenia o rolach płciowych i przyjmowanych w związku z tym wzorach zachowań. Kobiety wchodzą do zawodów niegdyś przypisanych tylko mężczyznom, a co za tym idzie, zaczynają pełnić tzw. role męskie. Zjawisko to, ma swój odpowiednik we wzorach zachowań mężczyzn, którzy przyjmują role niegdyś przypisywane kobietom. W przeszłości, narażeni byli w związku z tym na sankcje społeczne, związane z naruszeniem reguł społecznie akceptowalnej męskości, jakim było skojarzenie z "kobiecością". W związku z zachodzącymi zmianami w postrzeganiu męskości, szczególnie interesująca wydaje się być postawa młodych katolików, którzy z jednej strony, żyjąc we współczesnym społeczeństwie, bezpośrednio są świadkami zachodzących przemian m.in.. w obrębie modelu rodziny, z drugiej zaś, jako katolicy, silnie zakorzenieni są w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, które niesie za sobą wartości tradycyjne, a dominującym modelem rodziny jest patriarchat. Niniejsza praca ma na celu uchwycenie postrzegania męskości przez młodych członków katolickiej wspólnoty religijnej na przykładzie duszpasterstwa "Beczka" przy klasztorze Dominikanów w Krakowie. Szczególną uwagę chciałam tu zwrócić na to jak badani konstruują swoją męskość, jak definiują różnice genderowe, jaki jest ich preferowany model związku, oraz w które kategorie męskości według. Raweyn Connell, wpisują się młodzi katolicy, a także, którego paradygmatu męskości są reprezentantami. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to describe cultural and social perception of gender within young catholics. pl
dc.subject.pl gender, męskość, męskość hegemonialna, socjologia religii, gender studies, studia nad mężczyznami pl
dc.subject.en gender, masculinity, sociology of religion, gender studies, man studies pl
dc.contributor.reviewer Zielińska, Katarzyna [SAP11119370] pl
dc.contributor.reviewer Kubica-Heller, Grażyna [SAP12010145] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97503-167707 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)