Jagiellonian University Repository

Holocaust w amerykańskiej prasie 1941-1943

pcg.skipToMenu

Holocaust w amerykańskiej prasie 1941-1943

Show full item record

dc.contributor.advisor Brzoza, Czesław [SAP11006303] pl
dc.contributor.author Stoch, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:29:45Z
dc.date.available 2020-07-26T14:29:45Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204893
dc.language pol pl
dc.title Holocaust w amerykańskiej prasie 1941-1943 pl
dc.title.alternative The Holocaust in the American Press 1941-1943 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy było przedstawienie obrazu zagłady Żydów, kreowanego przez trzy największe amerykańskie gazety na początku 1940: New York Times, Washington Post i Chicago Tribune. W tym celu analizie poddano artykuły, które się pojawiły od 22 czerwca 1941 – początek inwazji Niemiec na ZSRR, do 19 kwietnia 1943 – powstanie w getcie warszawskim.Praca składa się z trzech głównych części. Pierwsza to krótka charakterystyka sytuacji Żydów i podanie niezbędnych informacji. Kolejna – zasadnicza, to trzy rozdziały poświęcone analizie obrazu zagłady Żydów przedstawianego w wymienionych wyżej dziennikach. Ostatnia część to podsumowanie wcześniejszych wniosków.Na podstawie zgromadzonych materiałów źródłowych możemy stwierdzić, że wiedza społeczeństwa amerykańskiego o nazistowskim planie eksterminacji Żydów była silnie uzależniona od wiadomości przedstawianych w prasie amerykańskiej. Jest to szczególnie istotne, jeśli spojrzymy na częste braki informacyjne lub redaktorski subiektywizm w wyborze materiałów do publikacji. Wnioski, wyciągnięte na podstawie dokładnej analizy artykułów pochodzących z trzech, wybranych dzienników pokazują nie tylko jak duży wpływ miały amerykańskie mass media na społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, ale i jak mogły kształtować się poglądy Amerykanów otrzymujących niepełne, a czasami wręcz wybiórcze informacje. pl
dc.abstract.en This study analyzes the image of the extermination of the Jews presented by three major American newspapers in the early 1940s: The New York Times, The Washington Post and the Chicago Tribune. This paper focuses on articles appearing in the newspapers since June 22, 1941 (the beginning of the German invasion of the USSR) unyil April 19, 1943 (the Warsaw ghetto uprising). What American society knew was heavily dependent on the information that leading newspapers presented and how they presented it. The conclusions drawn after careful study of each newspaper are grim and show the amount of power the media has over the masses. pl
dc.subject.pl New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, żydzi, Holocaust, prasa amerykańska pl
dc.subject.en New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, Holocaust, American Press pl
dc.contributor.reviewer Brzoza, Czesław [SAP11006303] pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Janusz [SAP11018424] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97499-185697 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)