Jagiellonian University Repository

Work-life balance w zarządzaniu karierą pracowników na podstawie wybranych przedsiębiorstw

pcg.skipToMenu

Work-life balance w zarządzaniu karierą pracowników na podstawie wybranych przedsiębiorstw

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Skoczewska, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:29:22Z
dc.date.available 2020-07-26T14:29:22Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204887
dc.language pol pl
dc.title Work-life balance w zarządzaniu karierą pracowników na podstawie wybranych przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Work-life balance and career management based on chosen corporations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem powstałej pracy była diagnoza ewoluującego podejścia do kariery zawodowej, istotnie powiązanego z kwestią harmonii życia i pracy. Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu o tematyce związanej z zarządzaniem karierą pracowników i zagadnieniami z zakresu work-life balance, a także na podstawie źródeł wtórnych pochodzących z Internetu, które dotyczyły profilu działalności wybranych przedsiębiorstw i stosowanych przez nie rozwiązań z zakresu równowagi praca-rodzina. Analizy programów work-life balance i ich roli w zarządzaniu karierą pracowników dokonano na podstawie wybranych przedsiębiorstw z branż: IT, FMCG, profesjonalnych usług doradczych i motoryzacyjnej. Były to: Hewlett-Packard, Mars Polska, Microsoft, PwC, Tchibo oraz Volkswagen Motor Polska. Efektem niniejszej pracy jest diagnoza różnych programów z zakresu work-life balance, realizowanych w wybranych przedsiębiorstwach oraz porównanie prowadzonych rozwiązań w ogóle oraz w ramach przedsiębiorstw tej samej branży, wskazanie adresatów konkretnych programów oraz ich istotę. Ponadto, zwrócono uwagę na popularność poszczególnych programów w ramach sześciu wybranych przedsiębiorstw. pl
dc.abstract.en The aim of this dissertation is to diagnose the evolving approach to career and work-life balance. This paper is based on literature concerning employee career management and work-life balance, information collected from the Internet regarding profiles of companies that were chosen for this study and solutions they use in family-work life balance within their employees. The analysis of work-life balance programs and their role in employee career management is based on IT, FMCG, consulting and automotive industry. The chosen companies are: Hawlett-Packard, Mars Poland, Microsoft, PwC, Tchibo and Volkswagen Motor Poland. The result of this dissertation is diagnosis of different programs implemented by different companies, in comparison to one another, and across sectors. Secondly, the results represent the nature and the targeted group for particular programs. Finally, the study aims to show the popularity of those programs within chosen corporations. pl
dc.subject.pl kariera pracowników-równowaga praca rodzina- zarządzanie – zasoby ludzkie pl
dc.subject.en employees’ career- human resources- management- work life balance pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97493-183074 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)