Jagiellonian University Repository

Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

pcg.skipToMenu

Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.author Chylaszek, Amanda pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:28:56Z
dc.date.available 2020-07-26T14:28:56Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204880
dc.language pol pl
dc.title Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Factoring as a modern tool of financing enterprises pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy został zaprezentowany faktoring jako nowoczesny instrument finansowania działalności przedsiębiorstw. Omówiono teoretyczne zagadnienia związane z faktoringiem oraz dokonano analizy rozwoju rynku faktoringowego w Polsce w latach 2006 -2013. Na podstawie zebranej literatury oraz danych statystycznych poddano weryfikacji przyjętą tezę głoszącą dynamiczny rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce, dający szansę na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. pl
dc.abstract.en The thesis presents factoring as a modern source of financing enterprises. It discusses the theory connected with factoring and analyses factoring market evolution in Poland in years 2006-2013. On the basis of the presented literature and statistical data the proposed thesis about the dynamic development of factoring market services in Poland is verified. What it is giving chances of the improvement in the financial liquidity of enterprises. pl
dc.subject.pl finansowanie - faktoring – kapitał – płynność finansowa pl
dc.subject.en financing – factoring – capital - financial liquidity pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97486-182935 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)