Jagiellonian University Repository

Wartość i istota kierunku zarządzania dla rozwoju i przygotowania zawodowego

pcg.skipToMenu

Wartość i istota kierunku zarządzania dla rozwoju i przygotowania zawodowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.author Antonkiewicz, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:28:18Z
dc.date.available 2020-07-26T14:28:18Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204870
dc.language pol pl
dc.title Wartość i istota kierunku zarządzania dla rozwoju i przygotowania zawodowego pl
dc.title.alternative Value and essence of management for professional prepare pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę kierunku zarządzania oraz jego wartości i istoty dla rozwoju i przygotowania zawodowego na przykładzie studiów pierwszego stopnia na Politechnice Częstochowskiej. Scharakteryzowane zostały fundamentalne definicje związane z tematyką zarządzania, które wprowadziły do dalszej problematyki i rozważań. Wyszczególnione zostały cele zarządzania, funkcjonowanie zarządzania na rynku pracy oraz jego istoty w firmie. W dalszej części teoretycznej przybliżona została charakterystyka Politechniki Częstochowskiej : jej profil, historia oraz pozycja wśród szkół wyższych w Polsce. Kolejna część pracy ukierunkowana została na studia pierwszego stopnia na Politechnice Częstochowskiej. Wymieniono i skupiono się na : rodzajach specjalizacji, przydatności przedmiotów, doskonaleniu oraz rozwoju studentów, motywacji oraz automatyzacji. Ostatni rozdział pracy stanowią badania empiryczne. pl
dc.abstract.en The paper presents the general characteristics of management studies and how value of thoose studies helps with development and vocational training. The paper explains thoose aspects based on examples from the first degree of management studies in Politechnika Częstochowska. Definitions about managements are described- it helps to understend problematic aspects and considerations. Goals of management, functioning of management at job market and management’s value in companies are characterized. In the following theoretical part profile of Politechnika Częstochowska (profile, history and rank) is described. Types of specializations, usefulness of subjects, student’s perfecting and development, motivation and automation are basic aspects which the paper is focused on. The last paper’s chapter describes empirical research. pl
dc.subject.pl rynek pracy, cele zarządzania, zarządzanie, politechnika częstochowska, wartość, motywacja, specjalizacja, automatyzacja pl
dc.subject.en job market, management’s goals, management, politechnika częstochowska, value, motivation, specialization, automation pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97475-184990 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)