Jagiellonian University Repository

„Koran nie zawiera Prawdy. Zawiera tylko część Prawdy…” Islam i muzułmanie w powieści Król trędowaty Zofii Kossak-Szczuckiej

pcg.skipToMenu

„Koran nie zawiera Prawdy. Zawiera tylko część Prawdy…” Islam i muzułmanie w powieści Król trędowaty Zofii Kossak-Szczuckiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Tischner, Łukasz [SAP11018093] pl
dc.contributor.author Serafin-Wójcik, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:26:24Z
dc.date.available 2020-07-26T14:26:24Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204840
dc.language pol pl
dc.title „Koran nie zawiera Prawdy. Zawiera tylko część Prawdy…” Islam i muzułmanie w powieści Król trędowaty Zofii Kossak-Szczuckiej pl
dc.title.alternative "The Koran Does Not Contain the Truth. It Contains Only a Part of the Truth..." Islam and Muslims in the Novel the Leper King by Zofia Kossak-Szczucka pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca porusza problem islamu w Królu trędowatym Zofii Kossak-Szczuckiej. Jej celem jest przedstawienie stanowiska zajmowanego przez pisarkę wobec religii innej niż chrześcijańska, scharakteryzowanie czcicieli Allaha występujących w powieści i ukazanie ich relacji z wyznawcami chrystianizmu oraz określenie na ile wiara Arabów uzyskała w powieści status pełnoprawnej religii (zwrócono zarazem uwagę na różnicę pomiędzy mahometanami a muzułmanami.) Omówiona została kwestia tolerancji wobec innowierców, pozycja kobiet w społeczeństwie muzułmańskim, a także stosunki między islamskim Wschodem a chrześcijańskim Zachodem. Przybliżono również obraz Proroka wykreowany przez pisarkę w Królu trędowatym i zaprezentowano, w jaki sposób wyraziła przekonanie o wyższości chrześcijaństwa nad wiarą zapoczątkowaną przez Mahometa. pl
dc.abstract.en This thesis raises the problem of Islam in The Leper King by Zofia Kossak-Szczucka. Its aim is to present her position on religion other than Christian, characterize the worshipers of Allah found in the novel and to show their relation with Christians, as well as specifying in what degree the Arabs' faith had received the status of a fully-fledged religion in the novel (there have also been indicated the differences between Mohammedans and Muslims). It discusses the case of tolerance towards people of a different religion, position of women in Muslim society and relationships between the Islamic East and the Christian West. Moreover, it introduces the image of the Prophet created by The Leper King’s writer and presents how she expressed belief about Christian superiority over faith initiated by Muhammad. pl
dc.subject.pl Allah, Bóg, chrześcijanin, chrześcijaństwo, islam, kobieta, Król trędowaty, Mahomet, mahometanin, muzułmanin, wiara, Zofia Kossak-Szczucka pl
dc.subject.en Allah, Christian, Christianity, faith, God, islam, Muhammad, Muhammadan, Muslim, The Leper King, woman, Zofia Kossak-Szczucka pl
dc.contributor.reviewer Tischner, Łukasz [SAP11018093] pl
dc.contributor.reviewer Grabowski, Artur [SAP11017002] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97444-160108 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)