Jagiellonian University Repository

Potencjał innowacyjności w organizacjach sieciowych

pcg.skipToMenu

Potencjał innowacyjności w organizacjach sieciowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Hus, Angelika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:25:34Z
dc.date.available 2020-07-26T14:25:34Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204827
dc.language pol pl
dc.title Potencjał innowacyjności w organizacjach sieciowych pl
dc.title.alternative Innovation Potential in Network Organizations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki potencjału innowacyjności w organizacjach sieciowych. Przedstawia zarys, charakterystykę i funkcjonowanie organizacji sieciowych. Szczegółowo omawia innowacje, główne źródła, cele podejmowania działalności innowacyjnej. Ponadto funkcjonowanie innowacji w organizacji sieciowej, co determinuje do działań, w jaki sposób wiedza i innowacje są rozpowszechniane. Ukazuje potencjał innowacyjności oraz sposoby jego mierzenia. pl
dc.abstract.en The purpose of presented master’s thesis is to make the review of patterns of understanding and measuring the innovation potential in network organizations. The thesis specifies the characteristics and functioning of network organizations. Shows the sources, objectives and management of the innovative activity. Furthermore, the functioning of innovation in network organization is considered as well as factors determining the distribution of knowledge and innovation itself. pl
dc.subject.pl innowacje – organizacje sieciowe – potencjał pl
dc.subject.en innovation – network organizations – potential pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97430-183091 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)