Jagiellonian University Repository

Filozofia ateizmu Michela Onfraya. Ujęcie krytyczne

pcg.skipToMenu

Filozofia ateizmu Michela Onfraya. Ujęcie krytyczne

Show full item record

dc.contributor.advisor Hańderek, Joanna [SAP11017895] pl
dc.contributor.author Schram, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:25:26Z
dc.date.available 2020-07-26T14:25:26Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204825
dc.language pol pl
dc.title Filozofia ateizmu Michela Onfraya. Ujęcie krytyczne pl
dc.title.alternative Michel Onfray's philosophy of atheism. A critical depiction pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy zostały przedstawione i skomentowane główne zagadnienia ateistycznej filozofii Michela Onfraya, zaprezentowane w jego "Traktacie ateologicznym". W książce tej autor poddał filozoficznej i historycznej krytyce trzy główne religie monoteistyczne oraz sformułował propozycję nowego, "pochrześcijańskiego" ateizmu opartego na materialistycznej ontologii i hedonistycznej etyce. W swojej pracy odnoszę się krytycznie do głównych idei tego filozoficznego projektu i staram się wykazać, że poglądy Onfraya na materię, historię i zależność kultury od religii są częściowo uproszczone i błędne, a znaczna część jego myśli jest tylko powtórzeniem poglądów wyrażanych już wielokrotnie, zwłaszcza przez filozofów oświeceniowych. pl
dc.abstract.en This thesis presents the main issues of Michel Onfray's atheistic philosophy introduced in his "Traktat ateologiczny". The author of this book criticized the three main monotheistic religions and formulated the proposition of new, "post-Christian" atheism which is based on materialistic ontology and hedonistic etics. In my work I critically respond to the most important ideas of this philosophical project and try to prove that Onfray's views about matter, history and culture dependence on religion are partly simplified and wrong, and the important part of his thought is only a repetition of repeatedly worded views, especially by philosophers of Enlightenment. pl
dc.subject.pl Michel Onfray, ateizm, ateologia, materializm, hedonizm, Oświecenie. pl
dc.subject.en Michel Onfray, atheism, ateology, materialism, hedonism, Enlightenment pl
dc.contributor.reviewer Strzelecki, Radosław pl
dc.contributor.reviewer Hańderek, Joanna [SAP11017895] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97428-111021 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)