Jagiellonian University Repository

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI NA DRODZE SĄDOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ

pcg.skipToMenu

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI NA DRODZE SĄDOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ

Show full item record

dc.contributor.advisor Romańska, Marta [SAP11013701] pl
dc.contributor.author Tybor, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:24:56Z
dc.date.available 2020-07-26T14:24:56Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204817
dc.language pol pl
dc.title EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI NA DRODZE SĄDOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ pl
dc.title.alternative EXECUTION OF REAL ESTATE IN THE JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT PROCEEDINGS pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest egzekucja z nieruchomości w postępowaniach sądowych i administracyjnym.Praca składa się z trzech rozdziałów, w których przedstawiono etapy egzekucji z nieruchomości. Porównanie obu egzekucji pokazuje różnice i podobieństwa między nimi w kontekście problemów, które mogą się pojawić, jeśli dojdzie do ich zbiegu. pl
dc.abstract.en The theme of the work is the execution of real estate in judicial and administrative enforcement proceedings. The work consists of three chapters in which illustrates the steps of the execution of real estate. Comparison of the two executions shows the differences and similarities between them in the context of the problems that can arise when it comes to the confluence of executions. pl
dc.subject.pl Egzekucja,egzekucja z nieruchomości, postępowanie egzekucyjne, zbieg egzekucji,egzekucja administracyjna, egzekucja sądowa, organ egzekucyjny, dłużnik, zobowiązany, wierzyciel pl
dc.subject.en Execution, execution of real estate, enforcement proceedings, administrative enforcement,judicial execution, executive authority, debtor, indebted, creditor pl
dc.contributor.reviewer Romańska, Marta [SAP11013701] pl
dc.contributor.reviewer Kamiński, Marcin [SAP13016456] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97420-84173 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)