Jagiellonian University Repository

Konflikt buddyjsko-muzułmański we współczesnej Birmie

pcg.skipToMenu

Konflikt buddyjsko-muzułmański we współczesnej Birmie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kniaź, Małgorzata [SAP11118501] pl
dc.contributor.author Marzec, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:21:39Z
dc.date.available 2020-07-26T14:21:39Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204765
dc.language pol pl
dc.title Konflikt buddyjsko-muzułmański we współczesnej Birmie pl
dc.title.alternative Buddhist-Muslim Conflict in Contemporary Myanmar pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Mjanma (Birma) jest niezwykle zróżnicowanym pod względem etnicznym krajem, który współcześnie boryka się z wieloma konfliktami wewnętrznymi. Zapoczątkowany w 2010 roku proces demokratyzacji zbiegł się w czasie z zaostrzeniem nieprzyjaznych relacji międzyetnicznych. Konfliktem, który od 2012 roku przyciąga szczególną uwagę opinii publicznej, jest spór buddyjsko-muzułmański. Celem pracy jest przedstawienie tła tego sporu, opisanie sytuacji muzułmańskiej ludności Rohingya, a także nakreślenie głównych idei reprezentowanych przez buddyjskich mnichów działających w organizacjach o profilu nacjonalistycznym, takich jak Ruch 969 czy MaBaTha. W pracy szeroko opisane zostały pewne aspekty kolonialnych rządów w Birmie, ponieważ to właśnie w tym okresie autorka doszukuje się początku konfliktu. Ówczesna polityka Brytyjczyków, która faworyzowała Indusów (z których średnio połowę stanowili muzułmanie) w pracy w administracji publicznej, przyczyniła się do ukształtowania się stereotypu muzułmanina, który jest nie tylko „obcym” — imigrantem — ale też symbolem okupacji. Obecnie zaś Rohingya postrzegani są w Birmie jako grupa, która planuje przejąć kontrolę nad krajem w XXI wieku. Grupa ta pozbawiona jest birmańskiego obywatelstwa, a większość jej członków żyje w tymczasowych obozach na przedmieściach miast. Wielu Rohingya próbuje również dostać się do krajów takich jak Malezja czy Tajlandia, które utrzymują, że nie są w stanie przyjąć większej liczby imigrantów. Niezależnie od opinii na temat pochodzenia ludności Rohingya, jej sytuacja wymaga zmiany podejścia rządu, które do tej pory na wielu płaszczyznach jest dyskryminujące. pl
dc.abstract.en Myanmar is an ethnically diverse nation which faces many internal social problems. The author focuses on the Buddhist-Muslim conflict which has recently become a very important topic discussed in Western magazines. Unfortunately, most of the articles fail to explain the roots of this conflict. The aim of this paper is to explain the historical background of the conflict with particular focus on the colonial era. Finally, possible ways of resolving the conflict are provided. pl
dc.subject.pl Rohingya, MaBaTha, Ruch 969 pl
dc.subject.en Rohingya, MaBaTha, 969 Movement pl
dc.contributor.reviewer Kniaź, Małgorzata [SAP11118501] pl
dc.contributor.reviewer Iwicka, Renata pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97364-162549 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy porównawcze studia cywilizacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)