Jagiellonian University Repository

Kalendarz, prymat papieża i celibat jako problemy w literaturze polemicznej XVI i XVII wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów

pcg.skipToMenu

Kalendarz, prymat papieża i celibat jako problemy w literaturze polemicznej XVI i XVII wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Show full item record

dc.contributor.advisor Wawrzonek, Michał [SAP11019198] pl
dc.contributor.author Tyrała, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:21:24Z
dc.date.available 2020-07-26T14:21:24Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204761
dc.language pol pl
dc.title Kalendarz, prymat papieża i celibat jako problemy w literaturze polemicznej XVI i XVII wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów pl
dc.title.alternative Calendar, primacy of Pope and celibacy as problems in polemical literature of XVI and XVII century in Polish-Lithuanian Commonwealth pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy, zostały poddane analizie wybrane teksty polemiczne. Na ich podstawie, zostały omówione podstawowe punkty sporne w debacie, dotyczącej zjednoczenia Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Skupiono się na zagadnieniach, które stały się tematem dyskusji, najbardziej znanych polemistów. Celem badawczym pracy, było opracowanie trzech różnic, między Kościołem katolickim i Cerkwią prawosławną. Wyszczególnione zostały takie kwestie jak, kalendarz juliański i gregoriański, prymat papieża oraz celibat. pl
dc.abstract.en The purpose of present study was to analyse selected polemical texts. Basen on this texts, were discussed the main points at issue in the debate concerning on the unification of the Catholic Church and the Orthodox Church within the Polish-Lithuanian Commonwealth. Focused on the issue that have become the topics of the discussion the most known polemicists. The aim of this study was to develop a three differences between the Catholic Church and the Orthodox Church. Listed such issues as the Julian and Gregorian calendar, the primacy of the pope and celibacy. pl
dc.subject.pl teksty polemiczne, kalendarz juliański, kalendarz gregoriański, prymat papieża, celibat, Piotr Skarga, Melecjusz Smotrycki, Theofil Ortholog, Marcin Broniewski, Stanisław Orzechowski, Chrystofor Filalet pl
dc.subject.en polemical texts, Julian calendar, Gregorian calendar, primacy of pope, celibacy, Piotr Skarga, Melecjusz Smotrycki, Theofil Ortholog, Marcin Broniewski, Stanisław Orzechowski, Chrystofor Filalet pl
dc.contributor.reviewer Pilipowicz, Denys [SAP11017178] pl
dc.contributor.reviewer Wawrzonek, Michał [SAP11019198] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97360-168333 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ukrainoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)