Jagiellonian University Repository

Analiza wybranych leków o aktywności przeciwbakteryjnej metodą woltamperometrii stripingowej przy zastosowaniu elektrod o stałym podłożu

pcg.skipToMenu

Analiza wybranych leków o aktywności przeciwbakteryjnej metodą woltamperometrii stripingowej przy zastosowaniu elektrod o stałym podłożu

Show full item record

dc.contributor.advisor Szlósarczyk, Marek [SAP20002271] pl
dc.contributor.advisor Opoka, Włodzimierz [SAP20000419] pl
dc.contributor.author Milc, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:20:16Z
dc.date.available 2020-07-26T14:20:16Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204743
dc.language pol pl
dc.title Analiza wybranych leków o aktywności przeciwbakteryjnej metodą woltamperometrii stripingowej przy zastosowaniu elektrod o stałym podłożu pl
dc.title.alternative Analysis of selected drugs with antimicrobial activity by stripping voltammetry using solid base electrodes pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W powyższej pracy dokonano analizy trzech leków o aktywności przeciwbakteryjnej: lomefloksacyny, moksifloksacyny i ryfampicyny metodą woltamperometrii stripingowej oraz ich oznaczenia w gotowych preparatach farmaceutycznych. W celu optymalizacji warunków analizy modyfikowano takie parametry jak: potencjał schodka, wielkość impulsu oraz wielkość powierzchni elektrody wskaźnikowej oraz oceniono ich wpływ na przebieg oznaczenia i wielkość uzyskanych sygnałów. Na tej podstawie opracowano metodę oznaczenia wybranych leków przy zastosowaniu impulsowo różnicowej katodowej woltamperometrii stripingowej z elektrodą błonkową o podłożu srebrowym jako elektrody wskaźnikowej. Metodę poddano następnie procesowi walidacji. W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzić, że metodę charakteryzuje szeroki zakres liniowości (lomefloksacyna 3,8-32,3 µg/mL, moksifloksacyna 4,9-26,7 µg/mL, ryfampicyna 0,2- 1,8 µg/mL), wysoka czułość (lomefloksacyna LOD = 2,93 µg/mL, LOQ = 8,87 µg/mL; moksifloksacyna LOD = 2,21 µg/mL, LOQ = 6,68 µg/mL; ryfampicyna LOD = 0,12 µg/mL, LOQ = 0,40 µg/mL), duża dokładność, a także dobra precyzja (RSD%: lomefloksacyna -4,91%, moksifloksacyna - 3,98%, ryfampicyna - 2,16%). pl
dc.abstract.en This research was conducted to analyze three drugs with antibacterial activity: lomefloxacin, moxifloxacin and rifampicin using stripping voltammetry and to determinate the selected compounds in pharmaceutical products. In order to optimize analysis parameters were modified such as potential step amplitude, pulse amplitude and the surface area of electrode and their influence on the intensity of measured signal was assessed. Based on the final results the method of determination of selected drugs was developed using differential pulse cathodic stripping voltammetry with a silver based mercury film electrode. The validation process of the method was conducted. Basing on the obtained results it can be concluded that the method has a wide range of linearity (lomefloxacin 3,8-32,3 µg/mL, moxifloxacin 4,9-26,7 µg/mL, ryfampicin 0,2-1,8 µg/mL), high sensitivity (lomefloxacin LOD= 2,93 µg/mL LOQ= 8,87 µg/mL; moxifloxacin LOD=2,21 µg/mL, LOQ = 6,68 µg/mL; rifampicin LOD = 0,12 µg/mL, LOQ= 0,40 µg/mL), high accuracy and high precision (RSD%: lomefloxacin-4,91%, moxifloxacin-3,98%, rifampicin-2,16%). pl
dc.subject.pl woltamperometria stripingowa, elektrody o stałym podłożu, lomefloksacyna, moksifloksacyna, ryfampicyna pl
dc.subject.en stripping voltammetry, solid base electrodes, lomefloxacin, moxifloxacin, rifampicin pl
dc.contributor.reviewer Stolarczyk, Mariusz [SAP20001153] pl
dc.contributor.reviewer Szlósarczyk, Marek [SAP20002271] pl
dc.contributor.reviewer Opoka, Włodzimierz [SAP20000419] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97340-127997 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)