Jagiellonian University Repository

Tourism potential of Kurdistan - Autonomous Region of Iraq

pcg.skipToMenu

Tourism potential of Kurdistan - Autonomous Region of Iraq

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.author Manylo, Denis pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:20:12Z
dc.date.available 2020-07-26T14:20:12Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204742
dc.language eng pl
dc.title Tourism potential of Kurdistan - Autonomous Region of Iraq pl
dc.title.alternative Potencjał turystyczny Kurdystanu - Autonomicznego Regionu Iraku pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Iracki Kurdystan jako atrakcyjna destynacja turystyczna dla Europejskich turystów.Celem niniejszej pracy naukowej jest zbadanie geograficznych, politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz historycznych aspektów, wpływających na rozwój zasobów turystycznych w regionie Kurdystanu. Zasoby te, są zatem głównym obiektem badań.Przedmiotem pracy jest położenie geograficzne, polityka, ekonomia, historia, oraz ludność państwa będąca w związku z dziedzictwem oraz turystycznymi zasobami kulturowymi. Jako empiryczną metodę badawczą wykorzystano technikę ankiety internetowej. Badania przeprowadzono wśród 135 osób, będących obywatelami krajów europejskich. Podsumowując, wyniki potwierdziły, że iracki Kurdystan posiada wszystkie niezbędne warunki, aby stać się atrakcyjną destynacją turystyczną oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dla turystów. Przeprowadzona analiza, pozwoliła na identyfikację kluczowych elementów rozwoju potencjalnego produktu turystycznego dla turystów europejskich. pl
dc.abstract.en Iraqi Kurdistan as an attractive holiday destination for European tourists. The aim of this scientific paper is to explore the geographical, political, economic, historical and the social elements that influence the development of the tourist resources in the Kurdistan region. The tourist resources of the Iraqi Kurdistan region are the object of the study. The subject of the thesis is the geographical location, politics, economics, history, and the population of the state long its cultural heritage and tourist resources. The empirical research method was used in the paper with the use of an online survey technique. The research was conducted among 135 individuals who live in Europe. Overall, the findings confirmed that Iraqi Kurdistan has all necessary preconditions to become an attractive tourism destination among European tourists, but ability to provide safety for tourist. The research enabled to identify the key components of the development of the potential tourist product for European travelers. pl
dc.subject.pl EUROPA, KURDYSTAN, TURYSTYKA pl
dc.subject.en EUROPE, KYRDISTAN, TOURISM pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97339-167606 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)