Jagiellonian University Repository

Wiedza nastolatek w wieku 16-19 lat na temat profilaktyki raka szyjki macicy

pcg.skipToMenu

Wiedza nastolatek w wieku 16-19 lat na temat profilaktyki raka szyjki macicy

Show full item record

dc.contributor.advisor Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.author Stosz, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:18:55Z
dc.date.available 2020-07-26T14:18:55Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204722
dc.language pol pl
dc.title Wiedza nastolatek w wieku 16-19 lat na temat profilaktyki raka szyjki macicy pl
dc.title.alternative Teenagers knowledge aged 16-19 about prophylaxis of cervical cancer. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Rak szyjki macicy jest drugim jeżeli chodzi o częstości występowania nowotworem na świecie. Jest również drugą co do częstości przyczyną zgonów kobiet z powodów nowotworowych. Rak szyjki macicy rozwija się głównie u kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat, jest to okres, kiedy wiele z nich jest aktywnych zawodowo i wychowują dzieci. Świadomością zdrowotną jest przede wszystkim gospodarowanie wiedzą w zakresie profilaktyki chorób, zachowań zdrowotnych, czynników szkodliwych dla zdrowia, głównych zagrożeń, jak i również sposobów ich eliminowania i przeciwdziałania. Cel pracy: Ocena poziomu wiedzy uczennic w wieku 16-19 lat na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Materiał i metody badań: Badaniem objęto 100 dziewcząt w wieku 16-19 lat, zamieszkałych zarówno na terenie miasta jak i na wsi. Metodę badawczą stanowił kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania zamknięte. Wyniki: W badaniu dowiedziono niewystarczający poziom wiedzy wśród większości ankietowanych. Respondentki dysponują nieznaczną wiedzą na temat możliwości profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Połowa badanych nastolatek wie, że badaniem przesiewowym raka szyjki macicy jest cytologia, natomiast nieznaczna liczba badanych wie jak często powinno się ją wykonywać. Ankietowane za główną przyczynę raka szyjki macicy uważają palenie papierosów. Wnioski: Wiedza nastolatek na temat profilaktyki oraz możliwości wczesnego wykrywania raka szyjki macicy jest wybiórcza, a więc niewystarczająca. Należy dążyć do zwiększenia efektywnej edukacji w szkołach w zakresie problematyki raka szyjki macicy, a tym samym przyczyniać się do możliwości wczesnego wykrycia nowotworu w jego wyleczalnym stadium. pl
dc.abstract.en Introduction: cervical cancer is the second most common form of cancer in the world. It is also the second most common cause of cancer related deaths in females. The cervical cancer is the most frequent among females between 25-29 years of age which is the time when many of them are professionally active and raise their children. Healthcare awareness is mainly centered around the knowledge of prophylaxis, health conscious behaviors and risk factors, along with their sensible avoidance, prevention and elimination. Aim: To determine the level of knowledge regarding prophylaxis of cervical cancer within female teenagers aged 16-19 years old. Materia and methods: Participants consisted of 100 girls between 16-19 years old from urban and rural areas. Research method involved a questionnaire with closed-ended questions. Results: Based on the conducted survey there is an inadequate level of knowledge among most of the respondents. Respondents show minimal knowledge regarding prophylaxis and early detection of cervical cancer. More than a half of surveyed teenage girls know that pap smear is used as a screening test for the cervical cancer, however very few know how often it should be done. Respondents believe that the main cause of the cervical cancer is smoking. Conclusion: Knowledge of the teenage girls regarding prophylaxis and early detection of the cervical cancer is scant thus inadequate. Focus should be directed towards improving school education regarding importance and incidence of the cervical cancer. This, in turn, will lead to early detection and the most optimal treatment. pl
dc.subject.pl rak szyjki macicy, profilaktyka, wiedza nastolatek pl
dc.subject.en cervical cancer, prophylaxis, teenagers knowledge pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.reviewer Madetko, Renata [SAP20002352] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97316-182663 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)