Jagiellonian University Repository

Wpływ saponin triterpenowych Cil-1/2 w skojarzeniu z mitoksantronem na komórki prostaty ludzkiej – nowotworowe linii DU-145 i PC-3 oraz prawidłowe linii PNT-2 w hodowli in vitro

pcg.skipToMenu

Wpływ saponin triterpenowych Cil-1/2 w skojarzeniu z mitoksantronem na komórki prostaty ludzkiej – nowotworowe linii DU-145 i PC-3 oraz prawidłowe linii PNT-2 w hodowli in vitro

Show full item record

dc.contributor.advisor Michalik, Marta [SAP11010016] pl
dc.contributor.author Kowolik, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:17:27Z
dc.date.available 2020-07-26T14:17:27Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204699
dc.language pol pl
dc.title Wpływ saponin triterpenowych Cil-1/2 w skojarzeniu z mitoksantronem na komórki prostaty ludzkiej – nowotworowe linii DU-145 i PC-3 oraz prawidłowe linii PNT-2 w hodowli in vitro pl
dc.title.alternative The effect of triterpene saponins Cil-1/2 combined with mitoxantrone on human prostate cancer cell lines DU-145 and PC-3 and normal human prostate cell line PNT-2 – in vitro studies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nowotwór prostaty to jeden z głównych typów nowotworów badanych przez naukowców, ze względu na brak skutecznego leku, który poprawiałby w znacznym stopniu długość i komfort życia pacjentów. Równocześnie z badaniem konwencjonalnych chemioterapeutyków, naukowcy szukają naturalnych substancji, które mogłyby być stosowane w terapii pomocniczo, łagodząc skutki uboczne, a także mogłyby znaleźć zastosowanie w chemoprewencji. Saponiny to naturalne glikozydy występujące szeroko w roślinach wyższych i znajdowane u niektórych bezkregowców morskich. Wiele z nich jest opisanych szerzej, ze wskazaniem na aktywność biologiczną. Wcześniejsze badania pokazały, że saponiny triterpenowe mogą synergistycznie działać z chemioterapeutykami, takimi jak mitoksantron, stosowanymi już w leczeniu klinicznym. Zbadano działanie frakcji saponin triterpenowych Cil-1/2, wyizolowanejz podziemnych części rośliny Lysimachia ciliata. Modelem badawczym była hodowla komórek in vitro – nowotworowe komórki ludzkiej prostaty – linie DU-145 i PC-3 o różnym potencjale inwazyjnym oraz linia prawidłowych komórek ludzkiej prostaty PNT-2. Żywotność zbadano za pomocą testu z bromkiem etydyny i dwuoctanem fluoresceiny, do badania wzrostu komórek wykorzystano test z fioletem krystalicznym. Migrację komórek badano wykonując poklatkową rejestrację ruchów komórek. Transmigrację badano przy użyciu insertów z porowatą membraną. Dodatkowo wykonano barwienia cytoszkieletu aktynowego wykorzystując TRITC-falloidynę. Badane związki wykazały działanie selektywne względem komórek ludzkiego nowotworu prostaty linii DU-145, nie wpływając na komórki prawidłowe prostaty ludzkiej linii PNT-2. Saponiny Cil-1/2 działając z mitoksantronem wykazały działanie synergistyczne zmniejszając żywotność, proliferację, aktywność ruchową i zdolności inwazyjne komórek ludzkiego nowotworu prostaty linii DU-145 i PC-3 w hodowli. Otrzymane wyniki skłaniają do dalszych badań mechanizmów działania analizowanych związków in vitro oraz in vivo, jako potencjalnych środków do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i chemoprewencji nowotworu prostaty. pl
dc.abstract.en Prostate cancer is at the forefront of the most common and the most lethal cancers in men in the world. Parallel to chemotherapy cancer research, scientists investigate natural agents that can support therapy and decrease occurring side effects. Saponins are natural glycosides distributed widely in higher plants and also in some marine animal sources. Many of them are well known and described. Previous studies indicated that triterpene saponosides may act synergistically with chemotherapeutics used already in clinics for example mitoxantrone.In vitro cell culture was used as a model in the study. Human prostate cancer cell lines DU-145 and PC-3 with different invasive potential were used. Influence of substances on normal human prostate cell line PNT-2 was examined additionaly. Viability of cells was checked by EtBr/FDA viability test, cell growth was tested with crystal violet assay. For cancer cells, actin cytoskeleton was stained with TRITC-falloidin, time lapse monitoring of movement of individual cells and transmigration assay were performed.The conclusion of master thesis is that Cil-1/2 acts synergistically with mitoxantrone attenuating viability, cell growth and migration on human prostate cancer cell lines DU-145 and PC-3. There was shown also selectivity of action on human prostate cancer cells. Normal prostate cells PNT-2 in vitro were less sensitive for substances given together than separately.Obtained results give ground for further analysis both in vitro and in vivo of Cil-1/2 mechanism of action, as a potential chemopreventive agent and therapeutic for anticancer use. pl
dc.subject.pl nowotwór prostaty, saponiny triterpenowe, mitoksantron, terapia łączona, selektywność pl
dc.subject.en prostate cancer, triterpene saponosides, mitoxantrone, combined therapy, selectivity pl
dc.contributor.reviewer Urbańska, Krystyna [SAP11009894] pl
dc.contributor.reviewer Michalik, Marta [SAP11010016] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97288-186243 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)