Jagiellonian University Repository

Satysfakcja konsumentów indywidualnych z uczestnictwa w programach lojalnościowych z sektora bankowego

pcg.skipToMenu

Satysfakcja konsumentów indywidualnych z uczestnictwa w programach lojalnościowych z sektora bankowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.contributor.author Borek, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:16:50Z
dc.date.available 2020-07-26T14:16:50Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204689
dc.language pol pl
dc.title Satysfakcja konsumentów indywidualnych z uczestnictwa w programach lojalnościowych z sektora bankowego pl
dc.title.alternative Consumer satisfaction from participation of loyalty program in banking sector pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca koncentruje się na programach lojalnościowych w sektorze bankowym. To narzędzie marketingowe jest coraz częściej wykorzystywane przez banki do nagradzania swoich lojalnych klientów i zdobywania nowych. Badania zostały przeprowadzone na uczestnikach programów lojalnościowych pięciu największych banków w Polsce: PKO BP, Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, mBank oraz ING Bank Śląski. Wyniki badania pokazują, że poziom satysfakcji badanych konsumentów indywidualnych z uczestnictwa w programach lojalnościowych prowadzonych przez banki jest na średnim poziomie. Wykazano także korelację pomiędzy poziomem satysfakcji konsumentów z uczestnictwa w programach lojalnościowych w sektorze bankowym a deklarowaną przez nich chęcią zmiany banku. pl
dc.abstract.en Bechelor’s thesis focuses on loyalty program in banking sector. This marketing tool is increasingly use by banks to recompense its loyal clients and acquire new customers. Research has been conducted on participants of loyalty programs five the biggest banks in Poland: PKO BP, Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, mBank and ING Bank Śląski. Executed by Author research shows, consumer satisfaction from participation of loyalty programs conducted on banks is on the average level. Moreover, has been shown correlation between consumers satisfaction from participation of loyalty programs in banking sector and theirs desire of change banks. pl
dc.subject.pl bank – lojalność – program lojalnościowy – satysfakcja pl
dc.subject.en bank – loyalty – loyalty program - satisfaction pl
dc.contributor.reviewer Lipińska, Aneta [SAP14003528] pl
dc.contributor.reviewer Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97277-162076 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)