Jagiellonian University Repository

Wieloaspektowa działalność reformatorska harbiego Istvána Széchenyiego. Liberalizm na gruncie węgierskim.

pcg.skipToMenu

Wieloaspektowa działalność reformatorska harbiego Istvána Széchenyiego. Liberalizm na gruncie węgierskim.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bubak, Grzegorz [SAP11015829] pl
dc.contributor.author Bochnia, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:13:12Z
dc.date.available 2020-07-26T14:13:12Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204632
dc.language pol pl
dc.title Wieloaspektowa działalność reformatorska harbiego Istvána Széchenyiego. Liberalizm na gruncie węgierskim. pl
dc.title.alternative Multifaceted reformatory activity of Count István Széchenyi. Liberalism in the land of Hungary. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pierwsza połowa XIX wieku na Węgrzech była czasem licznych przemian społeczno-polityczno-gospodarczych. Osobą, która zainicjowała ów proces, jak również bardzo aktywnie działała na rzecz modernizacji kraju w duchu liberalizmu, był hrabia István Széchenyi. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wszechstronnej działalności Széchenyiego, zarówno na polu teoretycznym jak i praktycznym, ukazanie jego zainteresowania ideą liberalizmu oraz systemem angielskim, a także naszkicowanie tła historyczno-politycznego ówczesnych Węgier. pl
dc.abstract.en The first half of the 19th century in Hungary was the time of numerous social, political and economic transformations. Count István Széchenyi was the man who initiated this process and very actively acted with the aim of modernizing the country according to the rules of liberalism. The aim of this thesis is to present the wide range of theoretical and practical activities of Széchenyi, his interest in the idea of liberalism and the English system and show political and historical background of the then present situation in Hungary. pl
dc.subject.pl István Széchenyi, liberalizm, reformy, okres reform pl
dc.subject.en István Széchenyi, liberalism, reforms, Hungarian Reform Era pl
dc.contributor.reviewer Nagy, László [SAP11017823] pl
dc.contributor.reviewer Bubak, Grzegorz [SAP11015829] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97216-159090 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia węgierska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)