Jagiellonian University Repository

Próba wykazania niekonsekwencji w tekstach sutr i winaji, w odniesieniu do problematyki kobiecej

pcg.skipToMenu

Próba wykazania niekonsekwencji w tekstach sutr i winaji, w odniesieniu do problematyki kobiecej

Show full item record

dc.contributor.advisor Szuksztul, Robert [SAP14001622] pl
dc.contributor.author Ryfa, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:11:44Z
dc.date.available 2020-07-26T14:11:44Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204609
dc.language pol pl
dc.title Próba wykazania niekonsekwencji w tekstach sutr i winaji, w odniesieniu do problematyki kobiecej pl
dc.title.alternative The attempt to prove the inconsistency in sutras and vinayas with regards to women's issues. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest problemom interpretacyjnym tekstów Kanonu Palijskiego, w odniesieniu do problematyki kobiecej. Celem pracy było ukazanie wyraźnych sprzeczności, pojawiających się podczas analizy fragmentów sutr i winaji, prowadzących do dwoistego odbioru postaci kobiety oraz wykazanie przyczyn pojawiania się tych nieścisłości. Ważnym punktem odniesienia stają się tu struktury społeczne oraz paradygmat kulturowy Indii, a także pojawienie się w VI w.p.n.e. buddyzmu, który dał kobietom szansę na zmianę swojego doczesnego życia, dając im możliwość przystąpienia do wspólnoty buddyjskiej. pl
dc.abstract.en The article is about problems with interpretation of the Pāli Canon with regards to women's issues. The main idea is to present explicitly the contradictionary images of women in sutras and vinayas and to provide an explanation of the reasons of those discrepancies. It is crucial to mention social structures and cultural paradigms of India as well as the arrival of Buddhism in VI century BCE which have given women the opportunity to join the buddhist community and thus change their lives. pl
dc.subject.pl sutry, winaja, kobiety, buddyzm pl
dc.subject.en sutra, vinaya, women, buddhism pl
dc.contributor.reviewer Szuksztul, Robert [SAP14001622] pl
dc.contributor.reviewer Grela, Joanna [SAP11019385] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97192-160561 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy buddologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)