Jagiellonian University Repository

Aktywizacja kulturalno-oświatowa seniorów na przykładzie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (2010-2014)

pcg.skipToMenu

Aktywizacja kulturalno-oświatowa seniorów na przykładzie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (2010-2014)

Show full item record

dc.contributor.advisor Lechowski, Piotr [SAP11013473] pl
dc.contributor.author Pękala, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:08:48Z
dc.date.available 2020-07-26T14:08:48Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204563
dc.language pol pl
dc.title Aktywizacja kulturalno-oświatowa seniorów na przykładzie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (2010-2014) pl
dc.title.alternative Cultural and educational activasion of seniors based on Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej in Cracow (2010-2014) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest określenie, czy Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie jest instytucją spełniającą podstawowe założenia geragogiki, zajmującej się kształceniem seniorów. Praca zawiera ogólną charakterystykę starości oraz opis czterech płaszczyzn edukacyjnych geragogiki. Poruszona została tematyka pomocy społecznej w Polsce, której instytucją jest MDDPS. Przedstawiona została historia, działalność i struktura organizacyjna MDDPS. W pracy wykorzystano metody badania piśmiennictwa oraz obserwacji i obserwacji uczestniczącej. Poprzez opisanie różnych form pracy z seniorami autorka stara się ukazać ich edukacyjny charakter, a także dokonać ich klasyfikacji geragogicznej. W konkluzji stwierdzono, że działalność MDDPS w sferze edukacyjnej - choć nie jest najważniejszym aspektem działalności instytucji - funkcjonuje i rozwija się sprawnie i powinno się ją wspierać. pl
dc.abstract.en The main aim of this article is to answer a question if MDDPS i Cracow fulfill the basic fundations of gerontological education. Article contain a simple definition of seniors and description of four dimensions of gerontological education. Author explain also what is the MDDPS in Cracow. Article include descriptions of few methods of cultural and educational activasion used in MDDPS. Author tries to prove an actual interest in them from seniors attending MDDPS' meetings. pl
dc.subject.pl Działalność kulturalno-ośwaitowa, geragogika, Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, seniorzy pl
dc.subject.en Adult education, cultural and educational activasion, pedagogy, seniors pl
dc.contributor.reviewer Lechowski, Piotr [SAP11013473] pl
dc.contributor.reviewer Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97144-162279 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)