Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie badań marketingowych do oceny usług na przykładzie apteki ogólnodostępnej

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie badań marketingowych do oceny usług na przykładzie apteki ogólnodostępnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Kozioł, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:07:54Z
dc.date.available 2020-07-26T14:07:54Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204549
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie badań marketingowych do oceny usług na przykładzie apteki ogólnodostępnej pl
dc.title.alternative The use of marketing research to evaluate services on the example of public pharmacies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Klasyfikacja usług świadczonych w aptece ogólnodostępnejZmiany prawne wprowadzone w 2012 roku istotnie wpłynęły na szerokość wachlarza usług świadczonych w aptekach ogólnodostępnych. W przeprowadzonym badaniu zastawiano się, które usługi mają decydujący wpływ na wybór konkretnej apteki przez pacjenta. Ponadto, zebrano oceny pacjentów dotyczące jakości usług świadczonych przez aptekę Hygieia przy ulicy Strzeleckiej 17 w Krakowie. Badaniem objęto 100 osób, które korzystało z usług wskazanej apteki. Badanie było prowadzone w marcu oraz kwietniu 2015 roku. Stwierdzono, że najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze apteki dla pacjentów jest kultura osobista i kompetencje personelu zatrudnionego w placówce. Szerokość i jakość świadczonych usług przez aptekę pacjenci ocenili wysoko. Wskazali trzy główne obszary do poprawy – dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych, stworzenie kącika dla malucha, oraz zwiększenie częstotliwości badań prowadzonych przez dermokonsultantkę. pl
dc.abstract.en The classification of services in a public pharmacyLegal changes introduced in 2012 made a significant impact on a wide range of the public pharmacy services. The study conducted among patients concerned the services having a decisive influence on their choice of a particular pharmacy. Furthermore, patients’ assessments of the quality of services rendered by the Hygieia Pharmacy at Strzelecka Street 17 in Cracow were also collected. One hundred customers of the above-mentioned pharmacy participated in the study. The survey was conducted in March and April 2015. The patients found well-mannered and qualified personnel working at the facility as the most important factor in selecting a pharmacy. The width and quality of services provided by the pharmacy were highly evaluated by the patients. However, three main areas for improvement, such as an entrance accessible to a wheelchair user, setting up a children’s corner and increasing the frequency of examination performed by the beauty consultant, were also indicated. pl
dc.subject.pl apteka – badanie – marketingowe - pacjent - usługa pl
dc.subject.en pharmacy - research - marketing - the patient - service pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97130-99167 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)