Jagiellonian University Repository

Początki teatru serbskiego na przykładzie wybranych komedii Jovana Steriji Popovicia

pcg.skipToMenu

Początki teatru serbskiego na przykładzie wybranych komedii Jovana Steriji Popovicia

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyras, Magdalena [SAP11016038] pl
dc.contributor.author Dubiel, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:06:00Z
dc.date.available 2020-07-26T14:06:00Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204519
dc.language pol pl
dc.title Początki teatru serbskiego na przykładzie wybranych komedii Jovana Steriji Popovicia pl
dc.title.alternative The beginnings of Serbian theatre based on selected comedies of Jovan Sterija Popović pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pierwsza połowa XIX wieku dla narodu serbskiego oznacza silne ożywienie działalności kulturalnej na niemal wszystkich jej polach. Ten okres jest niezwykle ważny z perspektywy historii serbskiej dramaturgii. Charakteryzuje się urzeczywistnianiem wielu inicjatyw, które ukierunkowywały twórców i kształtowały ich twórczość, aż do całkowitego zinstytucjonalizowania teatru. Wraz z zakładaniem różnorakich instytucji kultury oraz oświaty w Serbii oraz Wojwodinie, rozpoczęła się dynamizacja działalności związanej z teatrem. Zwrócono uwagę na zaniedbany do tej pory gatunek literacki jakim jest dramat. Wkład w rozkwit dramaturgii miało wielu tłumaczy dzieł z literatury obcej (szczególnie tej zachodnioeuropejskiej) oraz twórców oryginalnych utworów. Nie sposób nie wspomnieć tu, o szczególnym znaczeniu i wartości, twórczości Jovana Steriji Popovicia. To właśnie jego osoba jest tematem przewodnim niniejszej rozprawy.Praca została podzielona na cztery rozdziały oraz jest opatrzona wstępem, zakończeniem i krótkim streszczeniem w języku serbskim. Pierwszy rozdział zatytułowany Wprowadzenie do tematyki pracy – twórczość Jovana Steriji Popovicia na tle początków serbskiej dramaturgii, podzielony jest na dwa podrozdziały. Pierwsza jego część przedstawia ogólne pojęcia (takie jak dramat czy komedia) oraz krótki zarys historii serbskiej dramaturgii aż do czasów działalności Jovana Steriji Popovicia. Następna część jest poświęcona biografii twórcy ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego twórczość oraz wkład w rozwój instytucji kultury i oświaty w ówczesnej Serbii i Wojwodinie.Kolejne rozdziały są opatrzone takimi samymi tytułami co wybrane dzieła Popovicia. pl
dc.abstract.en For the Serbian nation the first half of the nineteenth century is marked with a strong revival of cultural activity in almost all fields. This period is extremely important from the perspective of the history of Serbian drama. It is characterized by the completion of a number of initiatives that shaped artists and their work, until the institiutionalization of the theatre. Attention was drawn to drama, a literary genre neglected so far. New authors appeared and many foreign masterpieces were translated into the native language.This work opens with an introduction entitled "The work of Jovan Sterija Popović and the beginnings of Serbian drama", which consists of two parts. The former presents the general concepts of drama or comedy and a brief outline of the history of Serbian drama until the time of Jovan Sterija Popović. The latter concentrates on Popović's biography and works, and his contribution to development of culture and education in Serbia and Vojvodina. Subsequent four chapters are labeled with the same titles as the most popular Popović's comedies ("Tvrdica", "Pokondirena tikva", "Rodoljupci") and provide their analysis and interpretations. The conclusion and short summary in Serbian finishes this thesis. pl
dc.subject.pl Jovan Sterija Popović, serbski teatr, dramaturgia, dramat, komedia, Serbia, Pokondirena tikva, Rodoljupci, Tvrdica, Kir Janja pl
dc.subject.en Jovan Sterija Popović, Serbian theatre, dramaturgy, drama, comedy, Serbia, Pokondirena tikva, Rodoljupci, Tvrdica, Kir Janja pl
dc.contributor.reviewer Dyras, Magdalena [SAP11016038] pl
dc.contributor.reviewer Borowiec, Aleksandra [SAP11011498] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97100-162457 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska - serbska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)