Jagiellonian University Repository

Badanie kinetyki spadku sygnału znacznika fluorescencyjnego jako miara wnikania znacznika do izolowanych soczewek świńskich i bydlęcych - wpływ obronnych białek dżdżowniczych na ten proces

pcg.skipToMenu

Badanie kinetyki spadku sygnału znacznika fluorescencyjnego jako miara wnikania znacznika do izolowanych soczewek świńskich i bydlęcych - wpływ obronnych białek dżdżowniczych na ten proces

Show full item record

dc.contributor.advisor Panz, Tomasz [SAP11012217] pl
dc.contributor.author Dąbrowski, Konrad pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:03:41Z
dc.date.available 2020-07-26T14:03:41Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204487
dc.language pol pl
dc.title Badanie kinetyki spadku sygnału znacznika fluorescencyjnego jako miara wnikania znacznika do izolowanych soczewek świńskich i bydlęcych - wpływ obronnych białek dżdżowniczych na ten proces pl
dc.title.alternative Study of the kinetics of fluorescence label signal as the measure of penetration of the label into cow and pig eye lenses exposed to the earthworm defence proteins pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Soczewka jest bardzo ciekawym organem pełniącym bardzo ważną funkcję w procesie widzenia. W zaćmie starczej obserwujemy spadek przezroczystości soczewki na wskutek utrudnionej dyfuzji w obrębie soczewki. W poniższej pracy przedstawiono wyniki doświadczeń, których celem było sprawdzenie czy obecność białek dżdżowniczych, o potencjale perforującym, wpływa na szybkość dyfuzji karboksyfluoresceiny do soczewki pl
dc.abstract.en Lens is a very interesting organ wchich fulfills an important role in seeing. In senile cataract we observe the loss of transparency because of the difficulties with transport within the lens. The goal of experiments presented in this paper, was to check if the presence of earthworm proteins affect the velocity of diffusion of carboxyfluorescein into the lens. pl
dc.subject.pl Soczewka, kinetyka, transport, karboksyfluoresceina, białka, dżdżownice pl
dc.subject.en Lens, kinetics, transport, carboxyfluorescein, protein, earthworm pl
dc.contributor.reviewer Wiśniewska-Becker, Anna [SAP11013979] pl
dc.contributor.reviewer Panz, Tomasz [SAP11012217] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97062-162301 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)