Jagiellonian University Repository

Rola ciszy w katolickich wspólnotach kontemplacyjnych w świetle badań nad doświadczeniem religijnym i deprywacją sensoryczną

pcg.skipToMenu

Rola ciszy w katolickich wspólnotach kontemplacyjnych w świetle badań nad doświadczeniem religijnym i deprywacją sensoryczną

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzymała-Moszczyńska, Halina [SAP11007134] pl
dc.contributor.author Dolewka, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:03:22Z
dc.date.available 2020-07-26T14:03:22Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204482
dc.language pol pl
dc.title Rola ciszy w katolickich wspólnotach kontemplacyjnych w świetle badań nad doświadczeniem religijnym i deprywacją sensoryczną pl
dc.title.alternative The role of silence in the Catholic contemplative communities in the light of religious experience and sensory deprivation research pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej dysertacji jest prezentacja rozmaitych ujęć i funkcji ciszy, jakie wyróżnili członkowie katolickich zakonów kontemplacyjnych i kontemplacyjno-czynnych z Krakowa i okolic. Materiał empiryczny zebrano w wyniku wywiadów opartych na dwunastu pytaniach. Badaniami objęto 20 osób zróżnicowanych ze względu na:• płeć: kobiety (8 osób), mężczyźni (12 osób),• wiek: od 23 do 85 roku życia (23-42: 9 osób, 47-85: 11 osób),• ilość lat w zakonie: od 2 do 58 lat (2-20: 10 osób, 25-58: 10 osób).Otrzymane wyniki, uzyskane w drodze wywiadów, zostały omówione w kontekście badań nad doświadczeniem religijnym i deprywacją sensoryczną. Dokonano próby odpowiedzi na następujące pytania badawcze:• czy zmienne niezależne, jak wiek, ilość lat w zakonie i płeć, w znaczącym stopniu różnicują postrzeganie ciszy?• czy zachodzi związek pomiędzy zmiennymi niezależnymi i czasem przebywania w ciszy a występowaniem elementów doświadczenia religijnego?• jakie analogie występują między praktykowaniem ciszy przez członków zgromadzeń kontemplacyjnych a deprywacją sensoryczną? Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy zaświadczyły o wielowymiarowości ciszy, stanowiącej wedle zebranych wyników niezwykle istotny element dojrzałości człowieka i fundament życia zakonnego. Pozwoliły zakwalifikować ciszę jako środowisko sprzyjające osiągnięciu doświadczenia religijnego, choć nie gwarantujące go. Wniosły ważne zastrzeżenia dotyczące uznania jej na gruncie chrześcijaństwa za praktykę paralelną do deprywacji sensorycznej, co postulowali Ralph W. Hood i Ronald J. Morris. Analizie poddano też dane zastane – fragmenty "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny Kowalskiej, jako przykład refleksji nad ciszą w rozwoju życia duchowego w kontekście zakonu. Wykazano liczne zbieżności zebranego materiału badawczego z zapiskami św. Faustyny, wzbogacające ponadto wyniki badań o aspekt wizji i regularnego ćwiczenia się w milczeniu. Cenne okazało się również zestawienie ujęć ciszy z grupami społecznymi niezwiązanymi z życiem konsekrowanym, świadczące o stosunkowo niskiej świadomości społecznej w zakresie omawianego problemu. Wreszcie, co także niezwykle istotne, rozmowy poświęcone ciszy ujawniły przy okazji wiele aspektów życia kontemplacyjnego, na co dzień zamkniętego dla osób postronnych. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to present results of a survey amongst twenty members of the Roman Catholic Church's monasteries and convents in Kraków and its surroundings. The questions asked of them is an attempt to characterize the role and functions of silence. The results are presented in the light of religious experience and sensory deprivation research, and subsequently compared with, inter alia, the fragments of "Diary: Divine Mercy in My Soul" by Roman Catholic saint Faustina Kowalska. pl
dc.subject.pl cisza * doświadczenie religijne * deprywacja sensoryczna * „Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej” * św. Siostra Faustyna Kowalska * kontemplacja * zakon * psychologia religii pl
dc.subject.en silence * religious experience * sensory deprivation * "Diary: Divine Mercy in My Soul" * Saint Sister Faustina Kowalska * contemplation * order * psychology of religion pl
dc.contributor.reviewer Molenda, Andrzej [SAP11017955] pl
dc.contributor.reviewer Grzymała-Moszczyńska, Halina [SAP11007134] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97057-89050 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy religioznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)