Jagiellonian University Repository

Obliczanie oczekiwanego czasu nastąpienia sekwencji zdarzeń z wykorzystaniem łańcuchów Markowa

pcg.skipToMenu

Obliczanie oczekiwanego czasu nastąpienia sekwencji zdarzeń z wykorzystaniem łańcuchów Markowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Pieniążek, Leszek [SAP11017414] pl
dc.contributor.author Kosnowicz, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:02:47Z
dc.date.available 2020-07-26T14:02:47Z
dc.date.submitted 2015-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204473
dc.language pol pl
dc.title Obliczanie oczekiwanego czasu nastąpienia sekwencji zdarzeń z wykorzystaniem łańcuchów Markowa pl
dc.title.alternative Computing the expected time of occurrence of sequence of events using Markov chains pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy zostaje przedstawiona metoda, dzięki której można obliczyć oczekiwany czas nastąpienia pewnej sekwencji zdarzeń. Opiera się ona na konstrukcji odpowiedniego pochłaniającego łańcucha Markowa oraz obliczenia oczekiwanego czasu jego pochłonięcia. Poza ogólnymi rozważaniami, zaprezentowany jest przykład oczekiwanego czasu nastąpienia serii k sukcesów w procesie Bernoulliego. pl
dc.abstract.en This is to present a method which enables us to compute the expected time of occurrence of some sequence of events. This method involves constructing an appropriate absorbing Markov chain and computing the expected time of its absorption. Apart from general considerations, an example of the expected time of occurrence of series of k successes in Bernoulli's process is presented. pl
dc.subject.pl Łańcuchy Markowa, sekwencje zdarzeń, czas pochłonięcia łańcucha Markowa pl
dc.subject.en Markov chains, sequences of events, time of absorption of Markov chain pl
dc.contributor.reviewer Pieniążek, Leszek [SAP11017414] pl
dc.contributor.reviewer Kosiek, Marek [SAP11006575] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97045-163215 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka w ekonomii pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)