Jagiellonian University Repository

Pracoholizm a zaangażowanie w pracę wśród pracowników w branży IT w Krakowie

pcg.skipToMenu

Pracoholizm a zaangażowanie w pracę wśród pracowników w branży IT w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.author Harbuz, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:02:40Z
dc.date.available 2020-07-26T14:02:40Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204471
dc.language pol pl
dc.title Pracoholizm a zaangażowanie w pracę wśród pracowników w branży IT w Krakowie pl
dc.title.alternative Workaholism and work engagement among IT workers in Cracow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest pracoholizmowi i zaangażowaniu w pracę pracowników IT w Krakowie. Badania ukazują szczególnie wysoki poziom zaangażowania informatyków w swoją pracę. Ciągłe polepszanie swoich kwalifikacji oraz stres związany z pracą może powodować pracoholizm, a w konsekwencji wypalenie zawodowe. Scharakteryzowano również specyfikę pracy w środowisku IT, w odniesieniu do panującego sposobu pracy i zagrożeń. Przedstawiono tu informacje na temat przyczyn powstawania pracoholizmu oraz sposobom przeciwdziałania tego zaburzenia i budowania właściwego zaangażowania programistów w organizacji. pl
dc.abstract.en This paper is dedicated to workaholism and work engagement among IT workers in Cracow. Many research findings prove that IT is a profession that is particularly exposed to the risk of over-engagement at work. They are constantly focused on improving their qualifications and suffer from permanent stress connected with work. That can lead to the workaholism and in consequence – to the burnout. This paper also includes a work characteristics in IT industry according to their engagement and addiction to work. Additionally it presents the reasons of workaholism, the ways of counteraction against it and information about building proper engagement in a company. pl
dc.subject.pl IT – pracoholizm – zaangażowanie w pracę pl
dc.subject.en IT – workaholism – work engagement pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97043-151577 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)