Jagiellonian University Repository

Sposób dżywiania się pielęgniarek operacyjnych związany ze specyfiką pracy na bloku operacyjnym

pcg.skipToMenu

Sposób dżywiania się pielęgniarek operacyjnych związany ze specyfiką pracy na bloku operacyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.contributor.author Jesionka, Mieczysława pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:01:12Z
dc.date.available 2020-07-26T14:01:12Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204448
dc.language pol pl
dc.title Sposób dżywiania się pielęgniarek operacyjnych związany ze specyfiką pracy na bloku operacyjnym pl
dc.title.alternative The method of operating nurses' nutrition is associated with the specificity of work at the operating theater. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dynamika pracy na oddziałach zabiegowych, a szczególnie na wielospecjalistycznych blokach operacyjnych, jest odmienna w stosunku do oddziałów zachowawczych. Presja czasu oraz wysoki poziom stresu powodowanego charakterem pracy, któremu poddawane są osoby pracujące na oddziałach zabiegowych, są głównymi przyczynami specyficznych nawyków żywieniowych pielęgniarek – instrumentariuszek.Celem pracy badawczej było poznanie sposobu odżywiania się pielęgniarek operacyjnych wynikającego ze specyfiki ich pracy.W części teoretycznej pracy przedstawiono wpływ żywienia na zdrowie człowieka. Wyszczególniono tam również niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka składniki odżywcze oraz jego zapotrzebowanie energetyczne, które musi zostać codziennie zaspokojone. W dalszej części tego rozdziału zostały podane wskazówki dietetyczne, według których należy przygotowywać posiłki. Na koniec wskazano na ważną rolę pomiarów antropometrycznych.Część badawcza pracy odnosi się do zagadnień metodologicznych. Przedstawiono w niej cel badań, hipotezy badawcze z charakterystyką grupy badanej, techniki oraz metody badań. Pracę zakończono analizą materiału uzyskanego podczas badań. pl
dc.abstract.en The dynamics of work on surgical wards, especially on multidisciplinary operational blocks is different in relation to the conservative branches. The time pressure and high stress level caused by the nature of the job, of which the people working on surgical wards are under, is the main reason for specific nutrition habits of the operating room nurses. The aim of the research was to recognize the diet of operating room nurses resulting from the specifics of their work. In the theoretical part of the research, the influence of nutrition on human health is shown. The nutrients necessary for proper function of the human body and human energy demands that should be met daily are listed there as well. In latter part of this chapter, the dietary guidelines for preparation of meals are given. The important role of anthropometric measurements has been presented at the end. The further part of the work refers to methodological issues. The aim of the research has been presented there, as well as the hypotheses of the research with characteristics of the study group, the techniques and methods used. The work has been was completed with an analysis of the material obtained during the research. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: pielęgniarka operacyjna, sposób odżywiania, specyfika pracy pl
dc.subject.en Keywords: operating nurse, nutrition, the specificity of work. pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97019-145440 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)